Fakta

Lærested:
Sted:
Mo i Rana
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

8. april 2024.

Om studiet

Studiet tar for seg pedagogikkens historie, idégrunnlag og plass i samfunnet. Sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor sosialpedagogikk og spesialpedagogikk står også sentralt. Målgruppe for studiet er alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk.

Studiet består av ett emne som er på 30 studiepoeng totalt, 15 studiepoeng i høstsemesteret og 15 studiepoeng i vårsemesteret. Studiet er nettbasert. Undervisningen organiseres i 6 studiesamlinger à 4 dager (f.o.m. mandag t.o.m. torsdag).

Samtlige samlinger krever 80 % tilstedeværelse.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves godkjent politiattest.

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført studium skal kandidaten ha

 • kunnskap om pedagogikkens historie, idegrunnlag og plass i samfunnet, og om sosialpedagogikk og spesialpedagogikk som fagdisipliner og virksomhetsområder
 • grunnleggende kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og metoder innenfor fagområdene sosialpedagogikk og spesialpedagogikk
 • kjennskap til hvordan en kan oppdatere seg faglig innen sosialpedagogikk og spesialpedagogikk
 • kunnskap om lovverk og rammebetingelser som gjelder for undervisningsarbeid

Ferdigheter

Etter gjennomført studium skal kandidaten kunne

 • anvende fagkunnskaper og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i forhold til praktiske og teoretiske problemstillinger innen sosial- og spesialpedagogikk, og treffe faglig begrunnede valg
 • planlegge og evaluere sosialpedagogisk og spesialpedagogisk arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå
 • planlegge og gjennomføre sosial- og spesialpedagogiske arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom relevante uttrykksformer

Generell kompetanse

Etter gjennomført studium skal kandidaten

 • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til egen arbeidspraksis
 • kunne reflektere over egen faglige utøvelse, og kunne justere denne under veiledning
 • kunne finne fram til, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger innen det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • ha forståelse for samspillet individ-gruppe-samfunn, og kunne se pedagogisk arbeid i et systemperspektiv

Karrieremuligheter

Studiet passer for alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk, f.eks. ingeniører eller andre med realfagsbakgrunn, sykepleiere, sosionomer, assistenter i barnehagen.

Utveksling

Ikke relevant

Kvalifikasjon/tittel

Sosial- og spesialpedagogikk

Alle utdanninger innen