Fakta

Lærested:
Sted:
Nettstudium
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Nøkkelinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Ja
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204211
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Ja
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 204211

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

.

Om studiet

Er du interessert i nordområdepolitikk og bærekraftig utvikling i arktis? Vil du lære mer om naturen, urbefolkningen og de sosioøkonomiske forholdene i sirkumpolare områder? Ønsker du mer kunnskap om det som ofte kalles den nordiske modellen for politisk organisering, samfunnsutvikling og velferdsstaten? Da kan Årsstudium i nordområdestudier være det rette valget for deg.

Nordområdestudier gir en unik oversikt over de politiske, sosioøkonomiske, miljømessige og kulturelle forholdene i arktis og de nordiske landene.

Dette ettårige programmet består av to semestre: høstsemesteret fokuserer på politikk og styring, mens vårsemesteret er rettet mot sosiale, miljømessige og kulturelle aspekter i arktis og i de nordiske land.

Høstsemesteret tilbyr en gjennomgang av den historiske utviklingen i Barentsregionen og Svalbard, med fokus på de politiske systemene, idealene og særtrekkene ved de nordiske landene. På internasjonalt nivå undersøker programmet det intrikate nettverket av mellomstatlige relasjoner i arktis.

Vårsemesteret fokuserer på sosial organisering, og legger vekt på menneskene i arktis, inkludert urbefolkningens livsstil og utfordringene de står overfor i dagens verden.

I møte med raske miljøendringer, tar programmet også opp grunnleggende spørsmål om ressursutvikling, rettferdighet og bærekraft.

Vi tilbyr kunnskap og ferdigheter til å håndtere de presserende utfordringene regionen står overfor, i dag og i fremtiden. Bli med oss på denne fascinerende reisen gjennom Norden og arktis. Programmet kan tas som en selvstendig enhet for de som ønsker å lære mer om regionen. Bachelorstudenter fra andre programmer kan også velge disse emnene som valgemner. De tilbys også som frittstående emner.

Kursene tilbys på engelsk. Alle kursene tilbys online. Fem av dem tilbys også på campus. Hvilke dette gjelder fremgår av emnebeskrivelsene i studieplanen.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

https://www.nord.no/no/studier/opptak/generellstudiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse

Kandidaten skal

 • ha kunnskap om forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier og metoder
 • være kjent med begreper som brukes for å beskrive nordområdene
 • ha kunnskap om nordområdenes historie og generelle geografiske, biologiske og fysiske aspekter i den sirkumpolare verden
 • ha kunnskap om menneskene og de ulike urfolkene som lever i det sirkumpolare nord
 • ha kunnskap om samtidenes utfordringer i nordområdene, inkludert naturressurser, bærekraftig utvikling, økonomi og arbeidsplasser, kultur, politikk, levekår og livskvalitet, urbefolkningers rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • ha utviklet evnen til kritisk refleksjon
 • forstå de etiske utfordringene som ligger i forskning og formidling

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • ha utviklet en basiskompetanse både om vitenskap og om den sirkumpolare verden

Videre studier

Emner fra årsstudiet i nordområdestudier kan anvendes som valgemner i enkelte bachelorgrader ved Nord universitet.

Karrieremuligheter

Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold i nordområdene. Nordområdestudier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere.

Utveksling

Det er ikke utvekslingsmuligheter på dette studieprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Alle utdanninger innen