Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Søknadsinformasjon:
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204211
Bodø
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 204211

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

9. mai 2023.

Om studiet

Ønsker du kunnskap om naturforhold, klima, samfunn og mennesker i nordområdene? Har du interesse for nordområdenes historie og generelle geografiske, biologiske og fysiske aspekter i den sircumpolare verden? Vil du vite mer om menneskene og de ulike urfolkene som lever i det sirkumpolare nord? Dette årsstudiet setter fokus på bærekraftig utvikling, natur, miljø, urbefolkningens situasjon, samfunnsforhold og politikk i nordområdene. Studiet gis i sin helhet som fjernundervisning.

Årsstudiet i nordområdestudier er et akademisk studium som legger grunnlaget for videre studier på bachelornivå, enten ved Nord universitet, eller ved andre universiteter/høgskoler både i Norge og utlandet.

Programmet består av 4 emner av 15 studiepoeng hver:

 • BCS105X En introduksjon til samfunnsvitenskap og til nordområdestudier
 • BCS115X Land og miljø i nordområdene
 • BCS125X Folk og kultur i nordområdene
 • BCS135X Aktuelle spørsmål i nordområdene

Alle emnene er nettbasert ved bruk av Nord universitets e-læringsprogrammer. Emnene består av moduler (som tilsvarer forelesninger) på forskjellige temaer, og disse følges opp av modulspørsmål som middel for selvtesting og som en del av eksamen.

Undervisningsopplegg

Nettbasert undervisning (med eller uten samlinger)

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse

https://www.nord.no/no/studier/opptak/generellstudiekompetanse

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap og forståelse

Kandidaten skal

 • ha kunnskap om forskjellige samfunnsvitenskapelige teorier og metoder
 • være kjent med begreper som brukes for å beskrive nordområdene
 • ha kunnskap om nordområdenes historie og generelle geografiske, biologiske og fysiske aspekter i den sirkumpolare verden
 • ha kunnskap om menneskene og de ulike urfolkene som lever i det sirkumpolare nord
 • ha kunnskap om samtidenes utfordringer i nordområdene, inkludert naturressurser, bærekraftig utvikling, økonomi og arbeidsplasser, kultur, politikk, levekår og livskvalitet, urbefolkningers rettigheter

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • ha utviklet evnen til kritisk refleksjon
 • forstå de etiske utfordringene som ligger i forskning og formidling

Generell kompetanse

Kandidaten skal

 • ha utviklet en basiskompetanse både om vitenskap og om den sirkumpolare verden

Videre studier

Du kan bygge ut dette årsstudiet med fordypningsemner og valgfag til en Bachelor i nordområdestudier ved Nord universitet. Universitetet tilbyr fordypningsemner som samlet omhandler både nordområdene spesielt og politisk styringssystem og samfunnsforhold generelt. Du kan også søke om å ta fordypningskursene ved andre studiesteder både i Norge og i utlandet (bl.a. i Canada, USA (Alaska), Russland og Finland).

Karrieremuligheter

Studiet gir en svært egnet fagbakgrunn for samfunnsarbeid og ulike forvaltningsoppgaver hvor det kreves kunnskap om og innsikt i samfunnsforhold i nordområdene. Nordområdestudier er også godt egnet for undervisningsformål og som tilleggsutdanning for lærere.

Utveksling

Det er ikke utvekslingsmuligheter på dette studieprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Alle utdanninger innen