Årsstudium i historie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Årsstudiet i historie gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomener både i fortid og samtid. Hvorfor ser verden ut slik den gjør i dag? Hva har formet det norske samfunnet til å bli ett av verdens beste samfunn å leve i? Studiet gir kunnskap om lokale, regionale, nasjonale og globale samfunnsforhold.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudium i historie gir en bred gjennomgang av utviklingen av menneskelige samfunn i Norge og Europa, fra starten på historisk tid og fram til i dag. Studiet inneholder også en komponent som fokuserer på historiefaglig teori og metode. Historiestudiet tar sikte på å bidra til personlig modning og en reflektert holdning til samfunnsmessige og kulturelle spørsmål. Gjennom pensum og undervisning skal studentene blant annet lære prinsipper for kildekritikk og øves i evnen til kritisk analyse av historiske kilder.

Studiet utgjør det første året av bachelorstudiet i historie, og studentene kan gå videre med flere kurs i historiepå 200-nivå og ta en bachelorgrad i historie. Studiet er delt opp i fem grunnleggende kurs (100-kurs) på 10 sp hver, og ett fordypningskurs (200-kurs) på 10 sp.

Opptaksinformasjon

Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Læringsmål

Kunnskaper:

  • Kandidaten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innen norsk og europeisk historie fra eldre tid og fram til i dag.

Ferdigheter:

  • Kandidaten skal vise evne til å drøfte historiske problemstillinger og trekke konklusjoner i selvstendige skriftlige arbeider.

Generell kompetanse:

  • Kandidaten skal kunne sette seg inn i omfattende faglitteratur, formidle relevante kunnskaper fra litteraturen og argumentere

Videre studier

Studenter som har startet på årsstudiet kan senere søke overgang til bachelor i historie.

Karrieremuligheter

Historie er relevant i svært mange sammenhenger, for eksempel for lærere, kulturarbeidere, journalister og personer som arbeider innen forvaltning, reiseliv og velferdssamfunnets ulike yrker.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Tilbys ved:

  • Bodø

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

204179