Fakta

Lærested:
Sted:
Bodø
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Nord universitet

12. januar 2024.

Om studiet

Liker du opplevelser? Er du glad i utfordringer? Har du lyst til å lære om Nordlands natur, kunst- og kulturarv gjennom førstehånds opplevelser? Vil du lære mer om hvordan du deler unike opplevelser og legger til rette for aktiviteter med og for andre? Programmet tilbys på engelsk og er åpent for både norske og internasjonale studenter.

Programmet passer både internasjonale og norske studenter som ønsker å lære seg om Nord-Norges kultur og natur gjennom faglige aktiviteter.

Studentene deltar i aktiviteter som oppmuntrer til opplevelse og læring. Læringsutbyttet studentene får gjennom forskjellige fag som friluftsliv, kunst, norsk kulturarv, historie og opplevelsespedagogikk artikuleres i essayer og blogg. Programmet består av tre emner, hvert på 10 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det er begrenset med plasser på studiet. Søkere som velger å ta hele programmet er prioritert i forhold til dem som kun søker opptak for et enkeltemne i programmet. Dersom antallet internasjonale søkere overstiger antall ledige plasser, vil studenter fra institusjoner som har en studentutvekslingsavtale med Nord universitet prioriteres.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet er forskjellig i de tre emnene studieprogrammet er bygget opp av og omtales nærmere i emnebeskrivelsene.

Den røde tråden gjennom studiet er natur- og kulturlandskapet i Nordland, slik man opplever det gjennom geo-, friluftsliv-, kunst- og kulturopplevelser. Gjennom et bredt spekter av aktiviteter vil studentene oppnå bevissthet og innsikt i hvordan mennesket tilpasser seg og har tilpasset seg i den nord-norske naturen og samfunnsliv. Norske studenter vil få innsikt i og erfaring med hvordan kjente norske omgivelser oppfattes og oppleves av utenlandsstudenter med en annen kulturbakgrunn, en kunnskap som er sentral i forhold til å tilrettelegge for aktiviteter for andre.

Karrieremuligheter

Programmet er primært utformet for internasjonale studenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom forskjellige aktiviteter. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innenfor folkehelse.

Utveksling

Ingen studentutveksling. Programmet er primært utviklet for innreisende internasjonale studenter.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP