Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Bodø

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

1

Studietempo

Heltid

Om studiet

Liker du opplevelser? Er du glad i utfordringer? Har du lyst til å lære om Nordlands natur, kunst- og kulturarv gjennom første hånds opplevelser i Nordland? Vil du lære mer om hvordan du deler unike opplevelser og legger til rette for aktiviteter med og for andre? I studiet deltar du sammen med studenter fra forskjellige land, som har en annen kulturbakgrunn og andre innfallsvinkler i sine møter med norsk kultur og natur.

Programmet passer både for utenlandsstudenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom faglige aktiviteter og studenter som studerer i Norge. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innafor folkehelse. Studentene deltar i aktiviteter som oppmuntrer til opplevelse og læring. Læringsutbyttet studentene får gjennom forskjellige fag som geologi, friluftsliv, kunst, norsk kulturarv og opplevelsespedagogikk artikuleres i essayer og blogg. I deltakelse med studenter fra mange andre nasjoner vil norske studenter gjennom felles opplevelser og aktiviteter få en økt forståelse om egen og andres kulturelle bakgrunn. Dette er kunnskap som bare utvikles når man kommer tett på hverandre. Studiet er delt i tre separate emner, hver på 10 studiepoeng .

Opptaksinformasjon

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse , og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Læringsutbyttet er forskjellig i de tre emnene studieprogrammet er bygget opp av og omtales nærmere i emnebeskrivelsene. Den røde tråden gjennom studiet er natur- og kulturlandskapet i Nordland, slik man opplever det gjennom geo-, friluftsliv-, kunst- og kulturopplevelser Gjennom et bredt spekter av aktiviteter vil studentene oppnå bevissthet og innsikt i hvordan mennesket tilpasser seg og har tilpasset seg i den nord-norske natur og samfunnsliv. Norske studentene vil få innsikt i og erfaring med hvordan kjente norske omgivelser oppfattes og oppleves av utenlandsstudenter med en annen kulturbakgrunn, en kunnskap som er sentral i forhold til å tilrettelegge for aktiviteter for andre.

Karrieremuligheter

Programmet er utformet for utenlandsstudenter som ønsker å lære om Nord-Norges kultur og natur gjennom forskjellige aktiviteter. Studiet passer for alle som arbeider med mennesker, for eksempel i skolen, i turistindustrien, kunst- og kultursektoren og innafor folkehelse.

Studentene deltar i aktiviteter som oppmuntrer til opplevelse og læring. Læringsutbyttet studentene får gjennom forskjellige fag som geologi, friluftsliv, kunst, litteratur, kultur skal uttrykkes i et essay, et essay som også skal ta for seg den læringen man får gjennom å lære gjennom opplevelser.

Studieprogrammet består av tre moduler (10 studiepoeng hver):

  • Experience of Art, Architecture and Cultural Heritage
  • Experience of Pedagogy
  • Experience of Nature

Studiet kan inngå i bachelor-programmer, enten ved Nord universitet eller ved andre høgere utdanningsinstitusjoner. Dette må godkjennes ved den enkelte institusjon.

Utveksling

Studiet er opprettet for utenlandsstudenter ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Norske studenter vil gjennom studiet få internasjonal erfaring i møte med utenlandsstudenter.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Alle utdanninger innen