Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

6. mai 2024.

Om studiet

Har du en treårig bachelorgrad i utøving innen klassisk musikk og ønsker et ekstra år på bachelornivå? Påbyggingsstudiet i utøving tilsvarer 4. år av kandidatstudiet i utøving - klassisk. Det gir deg som har en treårig utøvende utdanning en mulighet til å få en grunnutdanning med samme lengde som kandidatstudiet i utøving ved Norges musikkhøgskole. Studiet er innrettet med tanke på å forberede til opptak til master i utøving, men er også et godt alternativ for deg som ønsker et ekstra år med studier uten å gå videre til masternivå. Studiet består av følgende deler: Utøvende emner (30 sp) Valgemner (30 sp) Studiet er også åpent for deg som har en fireårig bachelorgrad i musikkpedagogikk på et klassisk instrument.

Opptakskrav

For opptak kreves treårig bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver tilsvarende opptaksprøvene til 2. avdeling (3. år) i kandidatstudiet i utøving - klassisk. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende treårig bachelorutdanning i utøving. Det er et begrenset antall studieplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Påbyggingsstudium i utøving på bachelornivå - klassisk