Utdanningstilbud

Viser 38 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
Barnekorledelse Årsstudium og kortere deltid Norges musikkhøgskole Oslo
Det frie kandidatstudiet Bachelor og høgskolekandidat heltid Norges musikkhøgskole Oslo
Diplomstudiet i utøving Master og høyere heltid Norges musikkhøgskole Oslo
Doktorgradsprogrammet Forskerutdanning/PhD heltid Norges musikkhøgskole Oslo
Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå - ett år Master og høyere heltid Norges musikkhøgskole Oslo
Fordypningsstudium i utøving på masternivå Master og høyere heltid Norges musikkhøgskole Oslo
Gudstjenestens musikalitet i ord og toner Årsstudium og kortere deltid Norges musikkhøgskole Oslo
Kandidatstudiet i dirigering Bachelor og høgskolekandidat heltid Norges musikkhøgskole Oslo
Kandidatstudiet i kirkemusikk Bachelor og høgskolekandidat heltid Norges musikkhøgskole Oslo
Kandidatstudiet i komposisjon Bachelor og høgskolekandidat heltid Norges musikkhøgskole Oslo

Om lærestedet

Norges musikkhøgskole er en vitenskapelig høgskole med Norges største fagmiljø i musikk. Vi utdanner instrumentalister, sangere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter.

750 studenter og om lag 350 ansatte arbeider i en stor sjangerbredde som særlig omfatter klassisk, samtidsmusikk, jazz og folkemusikk.

På NMH kan studentene ta bachelor, master og doktorgrad i musikk – både utøvende og teoretiske emner. I tillegg tilbyr vi ettårsemner og videreutdanning fra 15 til 60 studiepoeng for dem som trenger faglig påfyll.