Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

I masterstudiet i komposisjon skal du utvikle og gjennomføre et selvstendig kunstnerisk prosjekt med tilhørende delprosjekter. Studiet består av et selvstendig masterarbeid med hovedvekt på komposisjon. I tilknytning til dette skal du skrive et teoretisk arbeid. I fagene forskerforum og kunstnerisk og estetisk seminar blir du utfordret til å se ditt eget prosjekt i en større musikalsk og samfunnsmessig kontekst. Det er et mål at hver student som tas opp vil kunne presenteres som komponist på nasjonalt nivå etter to års studier. Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad i musikk eller tilsvarende utdanning med 80 studiepoeng i komposisjonsfag, samt bestått opptaksprøve. Det er et begrenset antall studieplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Master