Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Vil du bli dirigent? Mastergradsstudiet i dirigering gir mulighet for spesialisering i enten orkester-/korpsledelse eller korledelse. Studiet omfatter egenutvikling som dirigent og opparbeidelse av inngående repertoarkunnskaper for å kunne utøve dirigentyrket på et avansert nivå. Praksis med forskjellige ensembler inngår som en sentral del av studiet. En viktig del av studiet er masterarbeidet, som omfatter forberedelse og gjennomføring av to konserter der minst den ene skal være med fullt konsertprogram. Konsertene gjennomføres i 2. studieår med musikkhøgskolens kor/orkester, eller i enkelte tilfeller med profesjonelle kor/orkestre. Studiet vil kunne danne grunnlag for opptak til doktorgradsprogram og stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende. I opptaksgrunnlaget må det inngå minimum 60 studiepoeng dirigeringsstudier. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver. Søkere som ikke har 60 studiepoeng dirigeringsstudier kan dokumentere tilsvarende kompetanse gjennom praktiske prøver. Det kreves likevel bachelorgrad i musikk. Det er et begrenset antall studieplasser.

Søkeren må ha:

  • et høyt nivå som utøver på sitt hovedinstrument
  • en forholdsvis omfattende erfaring i å lede forskjellige kor/ensembler
  • en bred musikalsk erfaring

Kvalifikasjon/tittel

Master