Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Bachelor, 4 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
240

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Musikkpedagogikkstudiet ved NMH gjør deg til en allsidig musiker samtidig som du får lærerkompetanse for musikkskole, grunnskole og videregående opplæring. Studieprogrammet er delt i tre sjangermessige spesialiseringer; klassisk musikk, folkemusikk og jazz/pop/rock. I tillegg til hovedinstrument vil du få undervisning i improvisasjon og bandinstrumenter, og det legges vekt på sjangerbredde og kjennskap til musikalske uttrykk fra ulike deler av verden. I løpet av de tre første studieårene gjennomgår du en rekke teoretiske og praktiske pedagogikkfag. Gjennom hele studieløpet er arbeid med hovedinstrumentet prioritert. Fjerde studieår er i sin helhet viet hovedinstrument og valgemner, slik at du selv kan velge hva du vil fordype deg i.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller tilsvarende og bestått opptaksprøve (i uke 11). Det er et begrenset antall studieplasser.

Du forventes å ha et høyt nivå på hovedinstrumentet ditt, samt grunnleggende ferdigheter på instrumentene piano, sang og gitar. I tillegg kreves et godt gehør og gode kunnskaper i musikkteori.

Egne krav om norskkunnskaper gjelder for kandidatstudiet i musikkpedagogikk.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor