Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
10

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

14. mars 2022.

Om studiet

Kurset er et videreutdanningstilbud for kirkemusikere/organister/kantorer og prester. Det har som mål å gi metoder og innspill til samarbeid mellom de to yrkesgruppene om gudstjenesten. Gjennom verksteder, foredrag, gruppearbeid og fordypning i litteratur og musikk vil kursdeltagere få inspirasjon til refleksjon over egen liturgisk praksis og verktøy for samarbeid på tvers av profesjoner. Kurset gis i samarbeid mellom MF Vitenskapelige høgskole og Norges musikkhøgskole.

Opptakskrav

Fullført utdanning som cand. theol. eller tilsvarende, eller bachelorutdanning i kirkemusikk/tilsvarende utdanning som gir kompetanse som kantor. Relevant, dokumentert arbeidserfaring som organist i minst fire år og minst 50% stilling kan erstatte utdanningskravet.