Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

6. mai 2024.

Om studiet

Studiet er ettårig og tilbys søkere med bakgrunn innen klassisk musikk. Det passer for deg som ønsker et ekstra studieår for å videreutvikle deg som utøvende musiker, fordype deg i et spesielt repertoar eller forberede deg til prøvespill/konkurranse. Dersom du ikke allerede har en mastergrad, kan du eventuelt bygge ut studiet med ytterligere et år til en mastergrad. Studenter på orkesterinstrumenter har mulighet til å søke om å få praksisplass i Oslo-Filharmonien eller Det Norske Kammerorkester. Det er knyttet et stipend til denne ordningen. Stipendet er på kr.10.000,- per prosjekt, i alt kr. 60.000,- per år.

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende, med minimum 80 studiepoeng utøvende musikkfag.

I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver (i uke 8) tilsvarende opptaksprøvene til mastergradsprogrammet i utøving - studieretning soloinstrument/kammermusikk. Nivå ved opptaksprøven forventes å være tilsvarende fireårig bachelorutdanning i utøving. Det er et begrenset antall studieplasser.

Kvalifikasjon/tittel

Fordypningsstudium i utøving på masternivå - klassisk