Fakta

Sted:
Norges musikkhøgskole Oslo
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Norges musikkhøgskole

6. mai 2024.

Om studiet

Fordypningsstudiet i dirigering på masternivå er en ettårig dirigentutdanning som utgjør til sammen 60 studiepoeng, og gir mulighet for spesialisering i enten orkester-/korpsledelse eller korledelse. Gjennom studiet vil studenten møte krevende kunstneriske utfordringer slik at studenten etter endt utdanning skal være bedre rustet til å kunne utøve dirigentyrket på et avansert nivå. Praksis med øvingsensembler inngår som en sentral del av studiet. Studiet kan innpasses i mastergradsstudiet i dirigering, slik at man etter endt studium kan bygge ut til en mastergrad på ett år. Programmet er bygd opp slik at studenten i løpet av programmet opparbeider seg en portefølje. Dette kan være opptak av fremføringer, repertoaroversikt, beskrivelse av og refleksjoner rundt valgt spesialisering og egen musikerrolle, promoteringsmateriale (eks. CV, biografi, bilder, flyers), etc.

Opptakskrav

For opptak kreves bachelorgrad i musikk eller tilsvarende. I opptaksgrunnlaget må det inngå minimum 60 studiepoeng dirigeringsstudier eller tilsvarende kompetanse dokumentert ved opptaksprøver. I tillegg til de formelle opptakskravene gjennomføres opptaksprøver.

Kvalifikasjon/tittel

Fordypningsstudium i utøving på masternivå - klassisk