Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 192809

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Hvorfor studere vann- og miljøteknikk (siv.ing)?

 • Du vil jobbe med noen av våre viktigste miljøutfordringer og blir attraktiv på arbeidsmarkedet.
 • Du vil kunne jobbe internasjonalt med spennende utfordringer og problemstillinger som angår alle mennesker.
 • Du vil utvikle og forvalte de store verdiene som ligger i Norges vannforsynings- og avløpsanlegg.

Hva lærer jeg?
Studiet gir deg det teoretiske og praktiske grunnlaget for å kunne planlegge, dimensjonere, bygge anlegg og utføre tiltak som gir rent drikkevann, renser avløpsvann og sørger for moderne klimatilpasset overvannshåndtering. Du lærer hvordan vi kan sikre god og bærekraftig transport av drikkevann og avløpsvann. Du studerer hvordan vi kan skape et trygt og rent miljø. Du lærer konvensjonell renseteknikk og naturbaserte rensemetoder.

Studiet gir deg kompetanse for følgende arbeidsoppgaver:

 • Sikre rent drikkevann til by og land.
 • Utvikle gode transportsystemer for drikkevann og avløpsvann, inkludert bærekraftig ledningsanlegg med svært lang levetid
 • Planlegge bærekraftig og klimatilpasset urban overvannshåndtering for å hindre forurensning og sikre byene våre mot flomskader
 • Utvikle og bygge fremtidens renseanlegg
 • Sirkulærøkonomi: Gjenvinning av næringsstoffer, vann og energi fra avløpsvann og avfall til ny utnyttelse i industri og matproduksjon
 • Forhindre forurensning av jord, luft og vann
 • Bruk av digitale verktøy, inkludert prosessovervåkning/-kontroll og hydrologiske og hydrauliske modeller for transport av vann, avløp og overvann

Hva blir jeg?
Med en mastergrad i vann- og miljøteknikk får du tittelen sivilingeniør.Du kan bli rådgivende ingeniør i konsulentfirmaer, kommuneingeniør eller leder av et offentlig eller privat vann-/avløpsverk. Du kan bli prosjektleder for større utbyggingsprosjekt knyttet til vannforsyning eller avløp. Du kan jobbe i statlig forvalting, som departementer og direktorater eller i høyere utdanning og forskning.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Teknologi (Sivilingeniør) - Vann- og miljøteknikk