Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
120
Søknadsfrist: 15. april

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

29. april 2024.

Om studiet

Hvorfor studere Samfunnøkonomi og bærekraft?

Du studerer i et av Norges ledende fagmiljøer innen miljø-, ressurs-, energi- og utviklingsøkonomi.

Du får gode jobb- og karrieremuligheter i privat, offentlig og frivillig sektor.

Du studerer ved et universitet kjent for et meget godt student- og studiemiljø.

Hva lærer jeg?
Du får god kompetanse innen økonomisk analyse og dypere innsikt i økonomiske samfunnsmekanismer.

Eksempler på problemstillinger som behandles i studiet, er:

Hvordan kombinere økonomisk veks med vern av miljøet.

Hvordan skape nye arbeidsplasser.

Hvordan redusere fattigdom og få bedre forvaltning av naturressursene i lavinntektsland.

Hvordan finne ut om det utøves markedsmakt, f.eks. i energimarkedet.

Hvordan analysere virkningene av en eventuell WTO-avtale.

Forstå hvorfor råvareprisene svinger så sterkt i dagens situasjon.

Hva blir jeg?
Samfunnsøkonomer er etterspurt i både offentlig forvaltning og det private næringsliv. Samfunnsøkonomer finnes i organisasjoner som driver med økonomisk utredning og analyse, eller som trenger personer med god økonomisk helhetsforståelse. Aktuelle arbeidsfelt er miljø-, ressurs- og energiforvaltning, næringsutvikling, handelspolitikk, landbrukspolitikk m.m.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Economics

Alle utdanninger innen