Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

3. januar 2024.

Om studiet

Vil du jobbe med bærekraft i skjæringsfeltet friluftsliv, turisme og naturforvaltning? Da er denne tverrfaglige utdanningen midt i blinken for deg!

NMBU tilbyr landets eneste master i naturbasert reiseliv. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker kraftig. Nettopp da er det viktig med ny kompetanse for en bærekraftig besøksforvaltning som både kan ta vare på naturmangfoldet, legge til rette for unike naturopplevelser og bidra til verdiskaping.

Viktige temaer i studiet er besøksforvaltning i verne- og friluftsområder, næringsvirksomhet og destinasjonsutvikling, reiselivets klimapåvirkning, og bruk og forvaltning av naturmangfoldet i opplevelsesnæring og friluftsliv.

Turistnæringen i Norge har over tid vokst betydelig, noe som har skapt både muligheter og utfordringer. Dyktige bedrifter tilbyr gjester fra hele verden unike naturopplevelser som nordlysjakt, viltsafari, laksefiske, rafting, og ski- og gåturer rammet inn av særpregede overnattingsteder og lokal mat. Høye besøkstall kan også gi overturisme med problemer for lokalsamfunn, natur og klima.. For å møte natur- og klimautfordringene skal norsk reiseliv bli mer bærekraftig.

Også friluftslivet og de lokale naturområdene opplever økt bruk og en ny type brukere. Dette krever en mer aktiv forvaltning og andre tiltak enn vi har sett før, noe som kan utfordre allemannsretten.

Viktige spørsmål som du møter i denne utdanningen er:

 • Hva innebærer et mer bærekraftig reiseliv?
 • Hvordan forvalte naturområder slik at en ivaretar både besøksopplevelser, naturverdier og lokalsamfunn.
 • Hvordan lage attraktive naturopplevelser som folk vil betale for?

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og besøksforvaltning. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og bruk av natur til friluftslivsformål.

Hva lærer du?

Du lærer om naturbasert reiseliv, naturforvaltning, forretningsutvikling, planlegging og jus. Du får ferdigheter innen innovasjon og gründervirksomhet, og skal kunne planlegge og iverksette forretningsplaner for en naturbasert reiselivsbedrift. Du får kunnskap om de muligheter og utfordringer som ligger i en økt kommersiell bruk av naturressursene. Forelesninger og gruppearbeid suppleres med utferder, seminarer og innovasjonscamp.

Obligatoriske emner:

 • Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv
 • Miljøforvaltningsrett
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturveiledning
 • Besøksforvaltning i frilufts- og verneområder
 • Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft
 • Innovasjonsbedrift
 • Reiseliv
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

I tillegg til fagene nevnt over, tilbyr NMBU også mange andre relevante emner, som for eksempel, miljø og planlegging, organisasjons- og ledelsespsykologi, økonomistyring, landbrukspolitikk, stedsutvikling, interaksjoner mellom mennesker og vilt, fiskeforvaltning, og så videre. Du kan ta valgfrie emner fra de fleste av NMBUs fakulteter.

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for å jobbe i spennet mellom naturbasert reiseliv, naturforvaltning og friluftsliv. Det er mange aktuelle arbeidsgivere både i det private og det offentlige.

Noen jobber for miljø- og friluftslivsorganisasjoner som arbeider med å ta vare på natur og tilrettelegge for frilufts- og reiseliv, som eksempelvis Turistforeningen, Forum for natur og friluftsliv, Naturvernforbundet, og Norsk Friluftsliv. Destinasjons- og næringsselskap, og næringsorganisasjoner som HANEN og Norges Bondelag arbeider med markedsføring og næringsutvikling er også aktuelle arbeidsgivere.

Enkelte starter egen bedrift eller får jobb i bedrifter som spesialiserer seg på naturbaserte opplevelser og aktiviteter som for eksempel Glød Explorer, og Uteguiden. Besøksforvaltning er et voksende felt, og vi ser nå at flere får jobb som verneområdeforvaltere eller naturveiledere ved et nasjonalparksenter.

I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. Også her kan arbeidsoppgavene være varierte og spenner fra natur- og arealforvaltning, til folkehelse, friluftsliv og lokalsamfunnsutvikling, og videre til markedsføring, bedrifts- og destinasjonsutvikling i reiselivet.

Jobbene finnes både i urbane strøk og i områder med storslagne naturopplevelser. Det er derfor gode muligheter for den som ønsker å kombinere livsstil og arbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Naturbasert reiseliv

Alle utdanninger innen