Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14. mars 2023.

Om studiet

Er du interessert i natur og friluftsliv, og vil jobbe med å utvikle Norge som en bærekraftig reiselivsdestinasjon etter koronapandemien? Da er denne tverrfaglige utdanningen midt i blinken for deg!

NMBU tilbyr landets eneste master i naturbasert reiseliv. Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer, og etterspørselen etter naturbaserte opplevelser øker kraftig. Viktige temaer i studiet er fritidsbruk av natur, bærekraft og næringsvirksomhet, og om hvordan vi bruker naturressurser som verneområder, vilt og fisk i opplevelsesnæring.

Turistnæringen i Norge har over tid vokst betydelig, noe som har skapt både muligheter og utfordringer. Næringen har mange små og mellomstore aktører som tilbyr sine gjester ulike naturopplevelser. Koronapandemien svekket reiselivsnæringen som helhet, men samtidig søkte flere naturbaserte opplevelser. Nå har reiselivet en unik mulighet til en ny og mer bærekraftig start. Samtidig kan høye besøkstall fortsatt føre til overturisme med problemer for lokalsamfunn og natur og med store klimautslipp.

Viktige spørsmål som du møter i denne utdanningen er:

 • Hva er potensialet for naturbasert reiseliv i Norge?
 • Hvordan lage attraktive naturopplevelser som folk vil betale for?
 • Hvordan forvalte naturområder slik at en ivaretar både besøksopplevelser, naturverdier, og lokalsamfunn.
 • Hvordan balansere inntjeningskrav og gode opplevelser?
 • Hva innebærer et bærekraftig reiseliv?

Studiet fokuserer på bærekraft, verdiskaping, nytenking og besøksforvaltning. Som ferdig kandidat skal du kunne vurdere miljøkonsekvenser og sosiale konflikter ved utvikling av naturbasert reiseliv og bruk av natur til friluftslivsformål.

Hva lærer du?

Du lærer om naturbasert reiseliv, naturforvaltning, forretningsutvikling, planlegging og jus. Du får ferdigheter innen innovasjon og gründervirksomhet, og skal kunne planlegge og iverksette forretningsplaner for en naturbasert reiselivsbedrift. Du får kunnskap om de muligheter og utfordringer som ligger i en økt kommersiell bruk av naturressursene. Forelesninger og gruppearbeid suppleres med utferder, seminarer og innovasjonscamp.

Obligatoriske emner:

 • Introduksjon til masterstudiet i naturbasert reiseliv
 • Miljøforvaltningsrett
 • Naturbasert reiseliv
 • Naturveiledning
 • Besøksforvaltning
 • Tverrfaglig samarbeid og kontroverser om bærekraft
 • Innovasjonsbedrift
 • Reiseliv
 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

I tillegg til fagene nevnt over, tilbyr NMBU også mange andre relevante emner, som for eksempel, miljø og planlegging, organisasjons- og ledelsespsykologi, økonomistyring, landbrukspolitikk, stedsutvikling, interaksjoner mellom mennesker og vilt, fiskeforvaltning, og så videre. Du kan ta valgfrie emner fra de fleste av NMBUs fakulteter.

Hva blir du?

Du blir kvalifisert for å jobbe med naturbasert reiseliv og friluftsliv, både i det private og det offentlige. 

Det er mange aktuelle arbeidsgivere. I det private er det mulig å få jobb i interesseorganisasjoner som arbeider med å fremme og tilrettelegge for frilufts- og reiseliv, som Turistforeningen, Norsk Friluftsliv og Norges KFUK-KFUM. 

Enkelte starter egen bedrift eller får jobb i bedrifter som spesialiserer seg på naturbaserte opplevelser og aktiviteter som for eksempel Glød Explorer, og Uteguiden. 

Andre typiske stillinger er naturveileder ved et nasjonalparksenter eller ansatt i et destinasjonsselskap.

I det offentlige kan du jobbe på alle nivå, både kommunalt, regionalt og statlig. Her er en typisk arbeidsoppgave å jobbe med bedriftsutvikling, markedsføre en spesifikk region eller destinasjon, eller samordne lokale reiselivsaktører og tilrettelegge for at de får flere kunder. 

Jobbene finnes både i urbane strøk og i områder med storslagne naturopplevelser. Det er derfor gode muligheter for den som ønsker å kombinere livsstil og arbeid.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Naturbasert reiseliv

Alle utdanninger innen