Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

18. januar 2024.

Om studiet

Vil du jobbe med utfordringer knyttet til forurensning, miljøvern, eller hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen? Du blir del av et ledende forskningsmiljø innen bærekraftig forvaltning av naturressurser og en spesialist i miljøvitenskap.

Miljøvitenskap er et internasjonalt fag der vi skal løse sammensatte problemstillinger innen jord og miljø, limnologi og vannressurser, geologi, og radioøkologi. I løpet av studiet lærer du å forstå det komplekse samspillet i naturen og se menneskeskapte biologiske, kjemiske og geologiske endringer. Du får både teoretisk og praktisk kompetanse til å forstå klimaendringer, effekter av forurensninger i miljøet og forvaltning av naturressurser på en bærekraftig måte. Vi har et av landets største fagmiljø innen miljøvitenskap. Det gir deg som student stor faglig frihet, mange valgmuligheter, og er en garanti for at din utdanning er basert på den aller nyeste forskningen. Du vil i løpet av mastergraden oppnå en tverrfaglig spisskompetanse om samspillet mellom biologiske, geologiske, hydrologiske, fysiske og kjemiske prosesser i naturen. Dette er en etterspurt kompetanse i dagens arbeidsmarked!

Studieprogrammet omfatter en rekke ulike temaer innen miljøvitenskap og fokuserer spesielt på temaene:

  • Miljøgifter og økotoksikologi kobler kunnskap om tilstandsformer, transport og tilgjengelighet av forurensninger til biologiske effekter.
  • Jord og miljø ser på hvordan endringer i klima, arealbruk og forurensninger påvirker jordas kvalitet, helse og biologi.
  • Geologi legger vekt på dannelse og utnyttelse av grunnvann- og mineralressurser, og kunnskap om de naturlige og klimadrevne geologiske prosessene.
  • Limnologi og hydrologi ser på fysiske, kjemiske og biologiske prosesser, samt hydrologiske forhold som påvirker vannkvaliteten.
  • Ressursforvaltning omhandler økt bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.
  • Radioøkologi kobler sammen radioaktivitet i miljøet med biologiske effekter sett i sammenheng med andre toksiske stoffer.

Studiet avsluttes med en masteroppgave på 30, 45 eller 60 studiepoeng.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Miljøvitenskap

Alle utdanninger innen