Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
 • Alle (primær)
 • Alle (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 192377

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

27. mars 2023.

Om studiet

Miljø, forurensning, klimaendringer og bruk av naturressurser er viktige utfordringer i dag. Miljøvitenskap gir deg solid kunnskap om natur og samspillet mellom biologi, geofag, kjemi og radioaktivitet i miljøet.

Du lærer om effekter og konsekvenser av arealbruk, ulike typer forurensning og klimaendringer i naturen og hva slags naturressurser som finnes innenfor geologi, jord og ferskvann.

Som student på miljøvitenskap lærer du om bærekraftig bruk og vern av miljø og naturressurser. Studiet gir deg en solid tverrfaglig naturvitenskapelig utdanning og du blir en ettertraktet naturviter på arbeidsmarkedet.

Et viktig tema er forurensning, både i Norge og internasjonalt. Visste du for eksempel at forurensing fra bedrifter i Kina påvirker norsk natur? Eller at kraftige regnskyll resulterer i at tusenvis av liter med kloakk sendes rett ut i Oslos havneområder? Eller at vei- og tunnelbygging kan gi spredning av naturlig radioaktivitet i miljøet?

Når du har begynt på studiet kan du fordype deg i disse studieretningene og fagprofilene:

 • Miljøvitenskap
  • Geofag – grunnvann, hydrologi og kvartærgeologi
  • Jordvitenskap – jordbiologi, jordfysikk og jordkjemi
  • Ferskvannsøkologi – vannressurser og limnologi
 • Radioaktivitet i miljøet
  • Miljøkjemi– forurensning, miljøgifter og økotoksikologi
  • Radiokjemi – analyse av radioaktiv stråling og radionuklider og strålevern

De første tre semestrene er like for alle fagprofiler og studieretninger. De siste semestrene blir det mer spesialisering hvorav minimum 20 stp. er fagspesifikke.

Hverdagen som student er variert, og du veksler mellom å være på forelesning, i laboratoriet og ute i naturen. Viktige ferdigheter for denne utdanningen er prøvetaking, feltmålinger, analysearbeid i laboratoriet, samt kartlegging og modellering av natursystemet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Miljøvitenskap