Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: REALFA
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 192377

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

4. februar 2024.

Om studiet

Arbeidsmarkedet etterspør folk med kunnskaper om jord og vann, og om bærekraftig bruk og vern av miljø og naturressurser. Miljøvitenskap gir deg solid kunnskap om naturen og samspillet mellom jord, vann, geologi, forurensning og miljøgifter.

Effekter og konsekvenser av arealbruk, forurensning og klimaendringer i naturen og hva slags naturressurser som finnes innenfor geologi, jord og ferskvann er sentralt i studiet. Du vil få kunnskaper om egenskaper og prosesser som påvirker utvikling i jord- og vannsystemer og samspillet mellom de biologiske, kjemiske, fysiske og geologiske prosessene. Studiet gir deg en solid tverrfaglig naturvitenskapelig utdanning som gjør deg til en ettertraktet naturviter på arbeidsmarkedet.

Som student på miljøvitenskap får du en variert studiehverdag, der du veksler mellom å være på forelesning, i laboratoriet og ute i felt. Viktige ferdigheter for denne utdanningen er prøvetaking, feltmålinger, analysearbeid i laboratoriet, samt kartlegging og modellering av natursystemet.

Du lærer om dannelse og utnyttelser av fornybare og ikke-fornybare naturressurser sett i sammenheng med globale og lokale miljøutfordringer. Et viktig tema er forurensning, både i Norge og internasjonalt. Visste du for eksempel at forurensing fra bedrifter i Kina påvirker norsk natur? Eller at kraftige regnskyll resulterer i at tusenvis av liter med kloakk sendes rett ut i Oslos havneområder?

I løpet av bachelorgraden kan du fordype deg i emner fra fagområder som blant annet omhandler:

  • Ferskvannsøkologi, vannressurser og limnologi
  • Geologi, grunnvann og hydrologi
  • Jordkjemi, -fysikk og -biologi
  • Miljøkjemi, forurensning og økotoksikologi
  • Forvaltning av naturressurser

Underveis i studiet har du muligheten til å knytte kontakter med arbeidslivet og få arbeidslivserfaring i en relevant virksomhet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Miljøvitenskap