Fakta

Sted:
NMBU Campus Ås
Studietype:
Master, 5 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
300
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: SIVING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 192766

Informasjon er oppdatert av NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

14. mars 2023.

Om studiet

Hvorfor studere Maskin, prosess- og produktutvikling?

  • Fagprofilen passer alle fra små- og mellomstore bedrifter til større internasjonale konsern.
  • Du lærer beregningsteknikk, teknisk design og bruk av kraftige data- og visualiseringsverktøy.
  • Du får gode kunnskaper om prosessteknikk, innovasjon, produktutvikling og produksjonsplanlegging i forhold til krav om effektivitet, økonomi, miljø og energioptimalisering.

Hva lærer jeg?
Du lærer hvordan kunnskaper om naturlover, teknologi og dine kreative sider kan kombineres og spille på lag med andre mennesker i arbeidet med å utvikle nye og bedre maskiner, produkter og produksjonsprosesser.

Du får omfattende kunnskaper i de grunnleggende ingeniørfagene som gjør deg i stand til å gjøre riktige materialvalg, beregne styrke og holdbarhet, og formgi og designe både små komponenter og store, komplekse konstruksjoner på en mest mulig optimal måte.

Du bruker din kreativitet og oppfinnsomhet til å utvikle produktideer og designe nye teknologiske løsninger.

Avhengig av hvilken retning du ønsker å fordype deg i, kan du rette studiene mot maskinkonstruksjon og maskindesign, produktutvikling og bedriftsetablering, moderne prosess- og produksjonsteknologi, mekatronikk (elektronikk, elektroteknikk, måleteknikk, reguleringsteknikk og automasjon), planlegging, kvalitetsstyring og produksjonsoptimalisering, eller fornybar energi og energisystemer.

Hva blir jeg?
Masterkandidater/sivilingeniører fra studieretningen i Maskin, prosess og produktutvikling har blitt ansatt i et vidt spekter av jobber i næringslivet.

Jobbmarkedet spenner fra stillinger i store internasjonale aktører som bl.a. Aker og Kongsberggruppen, til konsulentbedrifter og små og innovative vekstbedrifter.

Enkelte har også valgt å satse på en forskningskarriere bl.a. ved Sintef, Veritas, ved universitetene eller forskingsinstituttene.

Etter endt studietid vil du kunne arbeide med teoretiske oppgaver og analyse, med konstruksjon og utvikling av nye tekniske løsninger, system- og prototypedesign, prosess- og energiteknologi, planlegging og optimalisering. Du kan også få mulighet til å gå inn i rådgivende ingeniørforetak, og etter noen år, etablere din egen virksomhet.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i Teknologi (Sivilingeniør) - Maskin, prosess og produktutvikling