Årsstudium i samfunnsfag favoritt ikon

Universitet og høgskole
Samfunnsfagene viser hvordan overordnede utviklingstrekk som globalisering, migrasjon og politikk påvirker hverdagslivet og er med på å forme våre liv.

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I studiet vil du lære mer om samfunnsfaglig teori og metode, det flerkulturelle Norge, religion og samfunn, demokrati og velferdsstat samt internasjonal politikk.

 

Hensikten med dette studiet er å presentere aktuell kunnskap om samfunn og samfunnsutvikling slik vi finner den i de ulike samfunnsfagene. Samfunnsfagene gir både teoretiske verktøy for tanken og forskningsbasert kunnskap om verden. Religiøsitet, tilhørighet og verdisyn både påvirker og påvirkes av verden rundt oss.

Opptakskrav

Du må ha generell studiekompetanse eller søke opptak etter realkompetansevurdering.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes gjennom Samordna Opptak innen 15. april.

Karrieremuligheter

Studiet kan inngå i programmet Bachelor i religion samfunn. Du kan også bygge videre med masterprogrammet Religion in Contemporary Society.

 

Som en del av lærerutdanning gir studiet undervisningskompetanse i samfunnsfag i skolen. Studiet er også relevant for jobb innen kirke, organisasjonsliv og offentlig forvaltning.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i samfunnsfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

60

Søknadskode (SO)

190242