Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Søknadskode (SO): 190242

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

18. januar 2023.

Om studiet

Samfunnsfagene viser hvordan overordnede utviklingstrekk som globalisering, migrasjon og politikk påvirker hverdagslivet og er med på å forme våre liv.

I studiet vil du lære mer om samfunnsfaglig teori og metode, det flerkulturelle Norge, religion og samfunn, demokrati og velferdsstat samt internasjonal politikk.

Hensikten med dette studiet er å presentere aktuell kunnskap om samfunn og samfunnsutvikling slik vi finner den i de ulike samfunnsfagene. Samfunnsfagene gir både teoretiske verktøy for tanken og forskningsbasert kunnskap om verden. Religiøsitet, tilhørighet og verdisyn både påvirker og påvirkes av verden rundt oss.

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Søknad sendes gjennom Samordna Opptak innen 20. april.

Karrieremuligheter

Studiet kan inngå i programmet Bachelor i religion samfunn. Du kan også bygge videre med masterprogrammet Religion in Contemporary Society.

Som en del av lærerutdanning gir studiet undervisningskompetanse i samfunnsfag i skolen. Studiet er også relevant for jobb innen kirke, organisasjonsliv og offentlig forvaltning.

Alle utdanninger innen