Fakta

Sted:
MF vitenskapelig høyskole Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Oppstart: Høst
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 50
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 190242

Informasjon er oppdatert av MF vitenskapelig høyskole

8. desember 2023.

Om studiet

Hvordan henger livet ditt sammen med samfunnet du lever i? Hvilke endringer utfordrer oss lokalt og globalt?

Årsstudium i samfunnsfag gir deg verktøy til å forstå verden du lever i. Hos oss får du en innføring i ulike samfunnsvitenskapelige diskusjoner.

Du vil få innblikk i hvordan overordnede utviklingstrekk som globalisering, nasjonalisme, migrasjon og politikk er med på å forme våre liv og verdisyn. Vi spør også hvordan du kan påvirke verden rundt deg.

Du vil lære mer om:
- Det flerkulturelle Norge
- Religion og samfunn
- Demokrati, ulikhet og velferdsstat
- Internasjonal politikk
- Samfunnsfaglig teori og metode

Opptakskrav

Opptaksinformasjon

Søknad gjennom Samordna opptak innen 15.april

Videre studier

Studiet kan inngå i programmet Bachelor i religion og samfunn, som har to studieretninger. Du kan også bygge videre med mastergraden Religion in Contemporary Society.

Karrieremuligheter

Studiet gir fagkompetanse til å undervise i samfunnsfag i grunnskole og videregående skole. Sammen med andre skolefag og praktisk-pedagogisk utdanning gir studiet mulighet for tilsetting i skoleverket. Kompetanse i samfunnsfag etterspørres både i privat og offentlig forvaltning. I dagens kompliserte samfunn vil denne kompetansen være viktig innen media og journalistikk, nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid, freds- og utviklingsarbeid og politisk, kulturell og verdibasert virksomhet.

Alle utdanninger innen