Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Trondheim

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studietempo

Deltid

Godkjenninger

  • Nokut

Om studiet

Økt kunnskap om hverdagsmestring og kreativitet i omsorgen. Arbeidsplassen blir læringsarenaen.

Lukas Fagskoles mål med fysisk aktivitet og kulturarbeid er å styrke helsearbeidernes faglige kompetanse slik at de blir bedre rustet til å stimulere til kreativitet, livsglede og mestringsfølelse i møte med brukerne.

Mange brukere av helse- og omsorgstjenester savner mer innhold og mening i hverdagen. Studiets fokus på livsglede og mestringstro gjennom aktiviteter møter dette savnet.

Fagskoleutdanningen ved Lukas Fagskole er godkjent av NOKUT.

Alle utdanninger innen