Veiledning helse og omsorg, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse med hovedfokus på veiledning i helse- og sosialsektoren.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i veiledning gir deg opplæring i pedagogikk og veiledningsteori, gruppeprosesser og samarbeid, kommunikasjon og veiledningsferdigheter. 

Fordypningen gir deg kompetanse innen veiledning til bruker, pårørende, elever og kollegaer.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger i helse- og sosialsektoren for veiledning av bruker, pårørende, elever, lærlinger og medarbeidere.

Opptakskrav

 Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.