Fakta

Lærested:
Sted:
Oslo
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon oppdatert

15. september 2022.

Om studiet

Tjenester har revolusjonert bransjer fra bank og finans, offentlig sektor og musikk, til hotell og transportsektoren. Lite tyder på at det stopper der. 80 % av all verdiskaping i Norge er tjenesteorientert, enten vi snakker om en app for bil-deling eller en strømmetjeneste

Tjenestedesignere setter brukeren i sentrum og jobber systematisk med å kartlegge brukeropplevelser, systemer og funksjoner. Slik kan de avdekke frustrasjoner, flaskehalser og problemområder, og dermed jobbe med hvordan man kan optimalisere tjenesten for brukeren.

Med en bachelor i tjenestedesign lærer du å skape, videreutvikle og optimalisere innovative tjenester og gode brukeropplevelser som befolkningen har bruk for.

Undervisningsopplegg

Designfaglig utøvelse gjennom praktiske og visuelle arbeidsmetoder står sentralt gjennom hele studiet og er nødvendig for at man skal kunne skape effektive tjenestekonsepter som er tilpasset oppdragsgiverens, brukerens og andre interessenters behov.

Oppgavene du vil jobbe med, spenner fra tjenesteutvikling til mer eksperimentelle framtidsanalyser. Felles for dem alle er at de bygger progresjon gjennom iterativ læring av visualisering, brukerinvolvering, samskaping og testing.

Emnene gjennomføres med mange praktiske oppgaver samt med teori og faghistorie for at håndverket skal settes inn i en historisk og samfunnsmessig sammenheng.

Opptakskrav

For å kunne søke på studiet må du ha ett av punktene nedenfor:

Les mer om opptakskravene

Lånekassen
Studiet kvalifiserer for støtte hos Lånekassen.
Les mer om hvordan du går frem for å søke om lån og stipend her.

Læringsutbytte

Gjennom dette studiet vil du lære å generere, visualisere og presentere ideer for brukere, leverandører, lærere og medstudenter.

I løpet av studietiden din vil vi blant annet fokusere på:

  • Visualiseringsteknikker
  • Digital servicestrategi
  • Omgivelsesdesign
  • Forbrukersosiologi
  • Designhistorie

Med en visuell arbeidsmetodikk vil du kunne omsette funn i tiltak, tydeliggjøre problemstillinger, prøve ut ideer og utforme nye tjenestekonsepter.

Du vil få kunnskap fra toneangivende miljøer i inn- og utland og senere være i stand til å oppdatere din egen kunnskap gjennom å følge utviklingen og trendene innen fagområdet.

Karrieremuligheter

Gjennom balansen mellom praktiske ferdigheter, konseptuell tilnærming til tjenestedesign og bevissthet om forretningsforståelse kvalifiserer studentene seg for arbeid i et bredt spekter av jobber. Etter endt studium kan du jobbe som utøvende tjenestedesignere i både privat og offentlig sektor.

Andre mulige arbeidsplasser er:

  • Designbyråer
  • Konsulentselskaper
  • Kommunikasjonsbyråer
  • IT-selskaper
  • Andre tjenesteorienterte virksomheter

Som tjenestedesigner vil du skape fremtidens gode kundereiser samtidig som du øker lønnsomheten for virksomheter!

Utveksling

På dette studiet kan et begrenset antall studenter i 5. semester kvalifisere seg for praksisplass hos en utvalgt samarbeidsbedrift, eller til utveksling til en av våre utenlandske samarbeidspartnere.

Alle utdanninger innen