Fakta

Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid, deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

1. februar 2024.

Om studiet

Ønsker du å videreutvikle ditt kunstnerskap og virke, og samtidig få faglig påfyll og formell undervisningskompetanse? Som student på PPU gis du mulighet til å kombinere egen kunstnerisk kompetanse med pedagogisk kompetanse om det å legge til rette for og lede andres læring, samt skape et trygt, motiverende og inkluderende læringsmiljø.

Praktisk-pedagogisk utdanning i scenekunst (PPU) er en videreutdanning for scenekunstnere som ønsker å jobbe med undervisning. Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, kulturskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler og private skoler i scenekunstfag. PPU i scenekunst tilbyr fagdidaktisk fordypning i dans, teater eller musikkteater.

Studiet er organisert i fire temamoduler:

  • Barn og unges utvikling, lek og kreativitet
  • Undervisning og læring i ulike scenekunstfaglige kontekster
  • Scenekunstfaglig fordypning, konseptutvikling og scenisk realisering/formidling
  • Individuelt fordypnings- og utviklingsarbeid