Fakta

Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120
Søknadsfrist: 1. februar

Informasjon oppdatert

12. august 2022.

Om studiet

Masterstudiet i opera utdannar operasongarar på høgste kunstnariske nivå. Etter fullført studium skal du profesjonelt kunne meistre og formidle roller innan eit breitt utrykksspekter.

Sentralt i studiet er:

  • Song og musikalsk innstudering

  • Scenisk arbeid og skodespelarteknikk

  • Fysisk og mental trening

  • Praktisk-teoretisk masteroppgåve

Opptakskrav

Opptak skjer på grunnlag av formell utdanning og opptaksprøver. For å få innkalling til opptaksprøve, må du dokumentere bachelorutdanning i musikk (180 studiepoeng) eller tilsvarande. Utdanninga må inkludere 80 studiepoeng av relevans for operafaget. Av desse må minst 25 studiepoeng vere i sceniske fag.

Mer informasjon om opptak og opptaksprøve finner du her.