Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

Løpende

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Yrkesutdanning i massasjeterapi. Du lærer alt du trenger for å praktisere som terapeut og å få medlemskap hos Norges Massasjeforbund.

Vi tilbyr en av Norges mest solide yrkesutdanninger innen massasje. Vår klassiske massasje bygger på den tradisjonelle ”svenske massasjen”. Dette er en massasje- og muskelbehandling som går dypt ned i muskellagene. Den er egnet både som forebyggende behandling og som terapeutisk behandling ved ulike lidelser, som f.eks. spenninger og stivhet av akutt eller kronisk art. I dette faget skal du oppnå nødvendige fagkunnskaper og utvikle forståelse for massasje som behandlingsmetode. Du får grunnleggende kjennskap til massasjefagets utvikling, grepsteknikk, massasjens effekter, massasje ved sykdom og skade og massasje som avslapning/ velvære, forebygging og rehabilitering. I faget inngår også testing og undersøkelsesmetoder.

Studieplanen er utviklet i samarbeid med Norsk Bransjeråd for Massasje, og studiet er også godkjent av Norges Massasjeforbund (NMF).

Nye studenter tas opp til studiet hver høst.

 

Undervisningsopplegg

Utdanningen går over to år, og er på deltid, så man kan jobbe ved siden av studiene.  Undervisningen er organisert i samlinger over fire dager cirka hver tredje uke. Skolen ligger sentralt i Oslo.

Fagene består av: bevegelsesapparatets anatomi, organanatomi, fysiologi og sykdomslære, klassisk massasje, triggerpunktbehandling, muskeltøyning, klinisk massasjeterapi og idrettsmassasje og skadebehandling med treningsveiledning.

Studentene får praksis på skolens egen klinikk.

Opptakskrav

Kommer du direkte fra videregående er det generelle kravet for opptak til skolens fagutdanninger fagbrev eller studiekompetanse fra studieretning for helse- og sosialfag, aktivitør eller tilsvarende, eller idrettslinje.

Du kan også søke opptak på bakgrunn av din realkompetanse. Med realkompetanse menes de kunnskaper søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Les mer på skolens hjemmesider om vurderingen av realkompetanse.

 

Opptaksinformasjon

IFH har ingen søknadsfrist, men behandler søknader gjennom hele året og tar inn kvalifiserte søkere til klassen er fulltegnet.

Du finner søknadsskjema og informasjon om studieavgift på skolens hjemmesider.

Kvalifikasjon/tittel

Massasjeterapeut