Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Enkeltemne
Oppstart: 14. mars
Studiepoeng:
7.5

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Er du fysioterapeut, lege eller kiropraktor og treffer pasienter med svimmelhet og balanseforstyrrelser? Med videreutdanning i vestibulære sykdommer får du ny teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter som er sentrale for undersøkelse og behandling av denne pasientgruppen.

Hvorfor studere vestibulære sykdommer - svimmelhet? 

Vestibulære sykdommer påvirker det vestibulære systemet, som styrer balanse og romlig orientering. Pasienter som lider av vestibulære sykdommer opplever ofte alvorlig svimmelhet, nedsatt balanse og livskvalitet. 

En grundig forståelse av vestibulære sykdommer vil være avgjørende for å identifisere potensielle risikofaktorer og implementere forebyggende tiltak. På den måten vil du som er helsepersonell kunne redusere forekomsten av slike lidelser og forhindre forverring av ekisterende tilstander. 

Utdanningen er forskningsbasert og gir innsikt i hva som finnes av kompetanse innen feltet. Dette emnet har en klinisk tilnærming til tematikken og er rettet mot helsepersonell  som møter denne pasientgruppen i egen praksis. 

Hva lærer du? 

Utdanningen er bygd opp rundt seks hovedtema:

  • Introduksjon
  • Balansesystemets anatomi, fysiologi og patologi
  • Kompensering ved svimmelhet
  • Svimmelhet i ulike faser
  • Undersøkelse og behandling
  • Pasienter med sammensatte plager

Vi arbeider med kasuistikker for å aktualisere fagstoffet og gjøre det klinisk relevant.

Du finner mer informasjon i emneplanen.

Målgruppe

Fysioterapeuter, leger og kiropraktorer.

Du kan søke om å få emnet innpasset i en relevant masterutdanning.