Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Enkeltemne
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Tekstilkultur gir innsikt i historia og tradisjonane våre. Ved å studere tekstilkultur kan du få ei djupare forståing av kulturarv og korleis tekstil har forma samfunnet i ulike tidsepokar. Du vil også lære meir om berekraftig praksis, resirkulering og gjenbruk av materiale – som er viktig for dagens unge.

Studiet er eit samarbeid mellom Vestnorsk Kulturakademi og Høgskulen på Vestlandet.

Kvifor studere Tekstilkultur 2

Tekstilkultur 2 byggjer på Tekstilkultur 1 og her går ein djupare inn i tekstilfaget. Studiet set fokus på den immaterielle kulturarva, og ser på tekstil i ein nasjonal kulturvern-samanheng og i ein verdsarv-samanheng. Ved å undervise i tekstilkultur kan du som er lærar såleis bidra til å bevare og fremme tradisjonelle handverksteknikkar og kunnskap.

Kva lærer du?

I studiet får du kunnskap og praktisk erfaring med ulike tradisjonelle handverksteknikkar, samt med  å plassere teknikkane i ein kulturhistorisk og samtidsmessig kontekst.  Faget er forankra i tekstil-kunst, -design, -handverk, -industri, og tekstilt kunsthandverk frå ulike tider og kulturar. Den pedagogiske grunntanken er læring gjennom handling.

Du finner mer informasjon i emneplanen for Tekstilkultur 2.

Målgruppe

Denne vidareutdanninga passar for deg som er student, lærar, tilsett i museum, kunstnar eller handverkar.