Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Enkeltemne
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Arbeider du med tekstil, eller ønsker økt kunnskap om tekstil? Denne samlingsbaserte videreutdanningen passer blant annet for studenter, lærere, ansatte i museum, kunstnere og håndverkere.

Hvorfor studere Tekstilkultur 1?

Studiet er et samarbeid mellom Vestnorsk Kulturakademi og Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen. I studiet får du kunnskap og praktisk erfaring med ulike tradisjonelle håndverksteknikker og å plassere teknikkene både i en kulturhistorisk og en samtidsmessig kontekst.   

Hva lærer du?

Studiet tar for seg den teoretiske og praktiske delen av tekstilfaget. 

Tekstilkultur handler om tekstilfaget i fortid og nåtid. Det tar for seg den teoretiske og den praktiske delen av tekstilfaget, både det tradisjonelle og det samtidsaktuelle, det håndverksmessige og kulturhistoriske, samt referanser til utvalgte samtidsaktuelle  kunstuttrykk innenfor tekstil.  

I dag har håndverksteknikkene innenfor tekstilfeltet fått fornyet aktualitet som følge av miljømessige og bærekraftige problemstillinger. Det er et stadig økende forbruk av tekstile materialer. Dette perspektivet vil belyses gjennom teoretisk og praktisk arbeid i emnet.   

For mer informasjon om det faglige innholdet, se emneplanen

Målgruppe

Studiet retter seg mot alle som arbeider med, eller trenger kunnskap om tekstilfag, som for eksempel studenter ved universitet og høgskoler, lærere i alle skoleslag, ansatte i museum og offentlig kulturadministrasjon, kunstnere, håndverkere og andre.

Dette er et av flere frittstående emne som Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet tilbyr. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Studietypenummer: 8981

Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

Hvordan søke:

  • Logg inn i Søknadsweb
  • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
  • Så velger du "Videreutdanning høst"
  • Velg studiet du vil søke på fra lista (se studietypenummer over).
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad"
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
  • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

    Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon