Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Pris:

15000

Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

3. februar 2023.

Om studiet

Ønsker du å få en klinisk spesialitet i sykepleie, inkludert kompetanse i helseledelse, pasientsikkerhet, helsetjenesteutvikling og forskning? HVL tilbyr deg et fleksibelt masterstudium i sykepleie der du kan velge mellom flere ulike kliniske spesialiteter.

Hvorfor studere master i kliniske spesialiteter?

Flere mennesker lever lenger med kroniske tilstander, og det er økte forventinger om at flere sykdommer skal kunne forebygges og behandles. I tillegg kommer det nye forskningsresultater om sykdom, behandlingsmetoder, og ny og avansert teknologi. Situasjonen krever økt kompetanse og forskning i sykepleie og helse.

Du kan ta en fleksibel master med følgende kliniske spesialiteter:

 • gastrosykepleie
 • infeksjonssykepleie og smittevern
 • lungesykepleie
 • nevrosykepleie
 • stomi- og kontinenssykepleie
 • uroterapi
 • klinisk rettsmedisin for sykepleiere

Du kan studere master i kliniske spesialiteter ved campus Bergen.

Studiet gir deg kompetanse i en klinisk spesialitet, helseledelse, pasientsikkerhetsarbeid, kvalitetsforbedring, helsetjeneste- og fagutvikling, undervisning og forskning.

Studiets oppbygging

Et fleksibelt masterstudium

Kliniske spesialiteter i sykepleie er en fleksibel masterutdanning. Har du tidligere tatt videreutdanning i en av spesialitetene, kan du søke suppleringsopptak for å fullføre mastergraden. Da tar du metode og skriver masteroppgaven. Du kan også starte med å ta videreutdanning i en av de seks spesialitetene, og senere søke om å ta masteren.

Innhold i studiet

Du må gjennomføre 150 timer kliniske studier innen din spesialitet i emnet Klinisk fagledelse og fordypning i klinisk spesialitet. De fire første emnene utgjør de første 60 studiepoengene i masterstudiet og tilsvarer videreutdanninger i spesialiteten.

Studiet er samlingsbasert. Det er to ukesamlinger per semester, mens i andre semester er det tre samlinger. Emnet i femte semester er digitalt.

Hva koster det å studere?

Studiet har studieavgift på 15.000 kroner pr semester, i tillegg til semesteravgift.

I studieavgiften inngår:

 • Undervisning på samlingar
 • Tilgang til elektroniske læremiddel på internett
 • Tilbakemelding og oppfølging av oppgåver og øvingar til den enkelte student
 • Sensur av eksamen og karakterutskrift

Utveksling

Emnene i masterstudiet har en internasjonal profil med bruk av engelskspråklig litteratur og drøfting av internasjonale faglige problemstillinger i de ulike emnene.

I fjerde semester kan du ta deler av de kliniske studiene i utlandet.

I arbeidet med mastergradsoppgaven kan du delta i forskningsprosjekter og internasjonale samarbeidsrelasjoner. Hvis du gjennomfører masteroppgaven i tilknytning til et internasjonalt forskningsprosjekt, kan du ha en utenlandsk veileder eller biveileder fra forskningsprosjektet. I sjette til åttende semester kan du velge et studieopphold i utlandet knyttet til masteroppgavens tema og aktuelle samarbeidspartnere.

Vil du studere mer?

En fullført master kvalifiserer deg for opptak til ph.d.-studier.

Ph.d.-studiet i Helse, funksjon og deltaking er det mest nærliggende, men ph.d.-studiet Ansvarlig innovasjon og regional utvikling er også aktuelt.

Opptaksinformasjon

https://www.hvl.no/student/medisinsk-testing/ Se informasjon om medisinsk testing.

https://www.hvl.no/student/politiattest/Studiet har krav om politiattest.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

Du kan jobbe med klinisk fagledelse av sykepleietjenesten på en avdeling eller enhet. Det kan være som spesialsykepleier med spesielt ansvar for ulike pasientgrupper innen spesialiteten, på sykepleiedrevne poliklinikker, som rådgivere, eller i undervisning og veiledning av studenter og kollegaer.

Du blir også kvalifisert til å ta et utvidet ansvar for kunnskapsbasert sykepleie til pasienter i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Alle utdanninger innen