Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Pris:

15000

Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

3. februar 2023.

Om studiet

Med denne videreutdanningen får du spesialkunnskap slik at du kan forberede, pleie, behandle, støtte og veilede pasientenes fysiske, psykiske, sosiale, seksuelle og kulturelle utfordringer.

Stomi- og kontinenssykepleie er en spesialisering der man har fokus på sykepleien til mennesker som blir rammet av sykdom eller tilstander i gastrointestinaltraktus, urinveiene, genitalia eller nervesystemet og på grunn av dette må leve med stomi, reservoar, fistler/dren, avføringsinkontinens/obstipasjon/bekkensmerter eller perkutan ernæringssonde. Dette vil kreve stor grad av tilpasning og ofte permanente endringer i livet, og vil nødvendiggjøre spesialkunnskap hos sykepleiere som skal ivareta disse pasientene. Du tilegner deg spesialkunnskap om de nevnte pasientgruppene, slik at du skal kunne forberede, pleie, behandle, støtte og veilede dem i relasjon til fysiske, psykiske, sosiale, seksuelle og kulturelle utfordringer.

Videreutdanningen gjør deg godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid. Du får spesialkompetanse i klinisk arbeid, og også helseledelse, pasientsikkerhetsarbeid, kvalitetsforbedring, helsetjenesteutvikling, undervisning og fagutvikling.

Studiet inneholder fire emner over fire semestre:

  • Helsepedagogikk, helsetjenesteutvikling og innovasjon (15 sp)
  • Klinisk spesialitet, generell del (15 sp)
  • Pasientsikkerhet, kvalitetsforbedring og kunnskapsbasert praksis (15 sp)
  • Klinisk fagledelse og fordypning i klinisk spesialitet (15 sp)

Studiet er samlingsbasert, med 2 samlinger hvert semester, med unntak av 2. semester der det er tre samlinger. Arbeidsomfang tilsvarer 27 timer pr. studiepoeng. Ved at studiet er organisert som deltidsstudium, får du mulighet til å bidra med praksisnær erfaring i utdanningen og integrere ny kunnskap i egen arbeidspraksis.

Ukesamlinger:

  • Høsten 2021: 35 (digital) og 45
  • Våren 2022: 3, 12, 24
  • Høsten 2022: 35 og 46
  • Våren 2023: 3 og 24

Du finner mer informasjon i studieplanen.

HVL har også et masterprogram i kliniske spesialiteter som du kan ta over fire år. Hvis du har tatt videreutdanningen på 60 studiepoeng, kan du søke suppleringsopptak til de resterende 60 studiepoengene på masterprogrammet.

Opptakskrav

Bachelorutdanning i sykepleie (180 studiepoeng) fra høgskole/universitet, norsk (nordisk) autorisasjon som sykepleier og minst to års relevant yrkespraksis etter fullført sykepleierutdanning. Deltidsarbeid blir omregnet til heltid.

Studenter som tidligere har fullført en av de 6 videreutdanningene i klinisk sykepleie med spesialisering i gastrosykepleie, infeksjonssykepleie og smittevern, lungesykepleie, nevrosykepleie, stomi- og kontinenssykepleie og uroterapi på 60 stp kan søke på et suppleringsopptak for å fullføre en mastergrad.