Fakta

Sted:
Sogndal
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 203242

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Kvifor studere samfunnsfag?

Årsstudium i samfunnsfag gir deg god innsikt i nyare historie, sosiologi og statsvitskap. Du kan studere samfunnsfag på campus Sogndal.

Eit årsstudium er ein fin måte å starte å studere. I denne utdanninga lærer du om ulike teorier innan samfunnsvitskap. Viss du trivst, kan du fortsette på ein bachelor. Ved HVL kan du ta bachelor i sosiologi eller bachelor i historie.

Studiet passar også godt som vidareutdanning for deg som er lærar.

Kva lærer du?

  • forstå samanhengar mellom samfunn, styresett, levekår og globale spørsmål
  • sjå hovudtrekka i nyare norsk, europeisk og global historie
  • samanlikne og forstå politiske forhold i Europa og i den globaliserte verdspolitikken
  • kritisk vurdere historiefaglege og samfunnsvitskaplege tekstar

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Vi har førelesingar, skriftleg arbeid med rettleiing, munnlege presentasjonar, seminar- og gruppearbeid. Det er lagt opp til mykje sjølvstudium.

Vil du studere meir?

Årsstudium i samfunnsfag kan danne grunnlag for å fortsette på ei bachelorutdanning i til dømes historie eller sosiologi. Du kan også bruke årsstudiet inn i andre studium.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Eit årsstudium i samfunnsfag passar godt saman med andre utdanningar, som andre samfunnsfag, kulturfag, økonomiske fag, idrettsfag eller sosialfag. Å utvide fagkompetansen med samfunnsfag vil vere nyttig for arbeid innan undervisning, offentleg og privat administrasjon eller organisasjonar.

Alle utdanninger innen