Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 4. september
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Hvordan kan du som sykepleier ivareta pasienter som er utsatt for seksuelle overgrep og vold? Med videreutdanning i klinisk rettsmedisin vil du få avansert kunnskap i hvordan du behandler pasienter som er påført vold og overgrep, og samtidig lære hvordan du sikrer spor og riktig dokumentasjon til bruk i rettsvesenet.

Hvorfor studere klinisk rettsmedisin? 

Formålet med utdanningen er å gi personer som er utsatt for seksuelle overgrep og ulike typer vold et helhetlig hjelpetilbud.

Tidlig rettsmedisinsk sporsikring og skadedokumentasjon av god kvalitet i overgrepsmottak, legevakt og akuttmottak er viktig hvis dette skal kunne benyttes av politiet og rettsvesenet i etterkant. 

Hva lærer du ved å studere klinisk rettsmedisin for sykepleiere? 

Etter å ha gjennomført videreutdanningen vil du ha konkret kunnskap om:

  • Rettsmedisinske undersøkelser, sporsikring og dokumentasjon ved overgrep og vold
  • Ivaretakelse av pasientens psykososiale, medisinske og klinisk rettsmedisinske behov og rettigheter
  • Relevant lovverk
  • Rollen som sakkyndig versus behandler
  • Eget profesjonelt ansvarsområde og tverrprofesjonelt samarbeid
  • Forebygging og risikofaktorer 
  • Fagtradisjon innen rettsmedisinsk sykepleie i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
  • Helseledelse, pasientsikkerhetsarbeid, kvalitetsforbedring og helsetjenesteutvikling
  • Undervisning og fagutvikling 

Fleksibel utdanning

Klinisk rettsmedisin for sykepleiere inngår i et fleksibelt studietilbud:

Målgruppe  

Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen. 

 

Opptakskrav

Søknadskode: 3066, 2732

Opptaksfrekvens:
Studiet har vanligvis opptak i oddetallsår.

Poenggrense ved forrige opptak

Alle utdanninger innen