Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Sogndal
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 25. august

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Er du praksislærer i barnehagen eller grunnskolen? Gjennom dette studiet utvikler du solid kunnskap og innsikt i denne rollen. Studiet tar for seg ulike sider ved praksislærerrollen, eksempelvis mandat, ansvar, samarbeid og veiledning.

Opptakskrav

Bestått lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning) eller tilsvarende fra universitet eller høgskole.

Tilleggskrav for emne 2: Fullført og bestått emne 1, emnekode FLKI8101 eller tilsvarende som er godkjent.

Søkere som tar imot studenter fra HVL eller som er ansatt ved barnehage/skole som har praksisavtale med HVL vil bli prioritert.

Skriv i søknaden om du er praksislærer eller ønsker å bli praksislærer, hvor du jobber og om ditt arbeidssted har praksisavtale med HVL.