Fakta

Sted:
hvl.no
Studietype:
Enkeltemne
Studiepoeng:
7.5

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

6. januar 2024.

Om studiet

Ønskjer du auka kompetanse innan eksisterande ungdomsforsking? Vil du skape betre rammer for ungdomsinvolvering i praksis? I dette kurset får du kunnskap om ungdomssosiologiske problemstillingar som kan bidra med nye perspektiv i arbeidet med og for ungdom.  

Kvifor studere Praktisk ungdomssosiologi? 

I kurset Praktisk ungdomssosiologi går vi i djubden på teoriar, metodar og analysar kring dagens ungdomsgenerasjon. Her vil du lære om dei unge sine eigne perspektiv på relevante saksområde ved din arbeidsplass eller i ditt interessefelt. 

Kva lærer du? 

Ved å ta kurset får du ei bred innføring i ungdomssosiologiske problemstillingar og korleis involvere kunnskap om desse i praksis.  Vi tek sikte på å orientere om ei rekke tema og problemstillingar som unge møter på i kvardagen.

Koplinga mellom ungdomsforsking, ungdomsarbeid og ungdoms kvardagsliv vil vere sentral. Du vil lære om trendar og utviklingstrekk kring sentrale sosialiseringsinstitusjonar, ungdomsroller og identitetar, og korleis desse påverkar kunnskap om ungdomsliv, synet på ungdom og deira samfunnsdeltaking.

Undervisninga vil vere bygd opp kring klassisk og nyare faglitteratur og forskingsresultat. 

Les meir om kva du lærer i emneplanen

Målgruppe 

Praktisk ungdomssosiologi er eit relevant kurs for deg som jobbar med og for ungdom, til dømes sosialfagleg, pedagogisk, strategisk eller politisk. Kurset er også ope for deg som har ei generell interesse kring ungdomskunnskap, eller ønskjer å jobbe innanfor dette feltet.  Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Om å søke opptak
Trykk knappen «Søk studieplass» eller gå inn via Søknadsweb. Velg rad for «Vidareutdanning og halvtårsstudium». Etterpå velger du fra lista «Videreutdanning høst 2024». Trykk «Legg til» før du sender søknaden.