Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Oppstart: 12. august
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 50.80 (primær)
  • 53.50 (ordinær)
Studieplasser: 124
Søknadskode (SO): 203369

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. mai 2024.

Om studiet

Økonomi og administrasjon er ei allsidig utdanning som gir deg mange spennande jobbmoglegheiter innan både privat næringsliv og offentleg forvaltning.

Kvifor studere økonomi og administrasjon?

Økonomi er viktig både for kvar enkelt og for samfunnet. Økonomi og administrasjon handlar om mykje meir enn berre tal. I tillegg til typiske økonomifag, har du fag som marknadsføring, leiing, strategi og samfunnsansvar. 

Ved å ta ein bachelor i økonomi og administrasjon kan du bidra til verdiskaping for verksemder og samfunn.

Det er fem viktige fagområde i utdanninga:

  • bedriftsøkonomisk analyse
  • administrative fag
  • samfunnsøkonomiske fag
  • metodefag
  • etikk, samfunnsansvar og berekraft

Dette studiet går i Bergen, men du kan også studere økonomi og administrasjon i Haugesund eller Sogndal. Du kan også  ta studiet på deltid i Haugesund.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Studiet er basert på forelesingar, rettleiing, sjølvstudium og gruppearbeid. Vi har også bedriftsbesøk og gjesteforelesingar.

Du skriv ei gruppebasert bacheloroppgåve om eit tema du interesserer deg for. 

Korleis bli siviløkonom?

Siviløkonom er ein beskytta tittel, og gjer deg svært ettertrakta på arbeidsmarknaden. For å få tittelen må du ta bachelor og master i økonomi og administrasjon, altså fem år med utdanning. Tar du denne bacheloren kan du søke deg vidare på Master of Science in Business ved HVL for å bli siviløkonom.

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i økonomi og administrasjon kan du søke deg inn på følgjande masterutdanningar ved HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for eit utvekslingsopphald i 4. semester. (Det kan bli endringar i lista.)

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Du blir kvalifisert for eit stort spekter av ulike jobbar innan offentleg og privat sektor, interesseorganisasjonar og frivillige organisasjonar.

Etter fullført utdanning kan du jobbe som blant anna fagperson eller rådgivar med arbeidsoppgåver innan rekneskap, marknadsføring, innkjøp, personalforvaltning eller meir generelle oppgåver knytte til analyse, leiing og administrasjon.

Fordjupinga innan rekneskap og skatt kvalifiserer for utdanningskravet til autorisert rekneskapsførar. For å kunne søke om autorisasjon må du i tillegg ha 3 års relevant arbeidserfaring.

Utveksling

Australia | Queensland University of Technology | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10100

Australia | Victoria University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10101

Australia | University of the Sunshine Coast (USC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10315

Australia | James Cook University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10489

Australia | Griffith University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=309

Belgia | Higher Education Institution of the Province of Liege | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10210

Belgia | EPHEC University College | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10251

Belgia | Artevelde University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10261

Belgia | University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10282

Belgia | University College Ghent (HoGent) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=778

Brasil | University of the Valley of Itajai (UNIVALI) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10269

Canada | Trent University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10390

Canada | Royal Roads University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10525

Danmark | IBA Kolding | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10642

Finland | Seinajoki University of Applied Sciences (Seinajoki UAS) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10238

Finland | Satakunta University of Applied Sciences (SAMK) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10244

Frankrike | IDRAC Business School (AIPF) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10212

Frankrike | 3A APTIM | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10619

Frankrike | University of Western Brittany (UBO) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10645

Italia | University of Padova (UniPd) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10218

Japan | Kansai University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10277

Japan | Kanagawa University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10592

Latvia | ISMA University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=412

Litauen | Alytaus Kolegija University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10220

Polen | WSB University in Gdansk | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10243

Polen | WSB University (Dabrowa Gornicza) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10246

Portugal | Polytechnic Institute of Setúbal | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=801

Romania | Ovidius University of Constanța (OUC) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10600

Slovenia | The University of Primorska | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10228

Spania | University of Huelva | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10233

Storbritannia og Nord-Irland | De Montfort University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10641

Storbritannia og Nord-Irland | University of Strathclyde - Business School | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=238

Storbritannia og Nord-Irland | University of Manchester | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=693

Sveits | Geneva School of Business Administration (HEG) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10594

Sør-Korea | Myongji University, Seoul | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10286

Tsjekkia | Skoda Auto University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10651

Tyrkia | Ankara Science University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10616

Tyskland | University of Applied Sciences Emden/Leer | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10213

Tyskland | Ingolstadt University of Applied Sciences (THI) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10377

Tyskland | Mainz University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10587

Tyskland | BSP Business & Law School | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10603

Tyskland | HTWG Konstanz University of Applied Sciences | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10650

USA | Pacific Lutheran University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10116

USA | Indiana University of Pennsylvania (IUP) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10265

USA | Augsburg University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10329

USA | Augustana University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10369

USA | San Diego State University (SDSU) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10462

USA | California State University Monterey Bay (CSUMB) | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10491

USA | Western Washington University | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=10517

USA | University of California, Berkeley | https://www.hvl.no/student/utveksling/utvekslingsstad/?id=685

Alle utdanninger innen