Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 4. september
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Ønsker du å jobbe med pasienter og brukere med nevrologiske sykdommer eller skader i hjerne- og nervesystemet? Spesialkompetansen til en nevrosykepleier er et viktig bidrag til mestring og livskvalitet for denne pasientgruppen.

Hvorfor studere nevrosykepleie? 

Innenfor fagområdet nevrosykepleie tilbys det behandling til pasienter og brukere i alle aldersgrupper, og med ulik bakgrunn. Pasienter og brukere med behov for sykepleie relatert til nevrologiske sykdommer eller skader i hjerne- og nervesystemet finner vi både i og utenfor sykehus. Noen har akutte sykdommer eller skader, mens andre har medfødt eller ervervet kronisk sykdom.

Den spesialkompetansen en nevrosykepleier har er et viktig bidrag til bedre mestring og livskvalitet for pasientgruppen.

Nye behandlingsmuligheter og avanserte undersøkelser fører med seg store utfordringer innen nevrosykepleie, og krever samarbeid og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i helsetjenestene.

Hva lærer du ved å studere nevrosykepleie? 

Med denne videreutdanningen blir du godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid. Du får spesialkompetanse i

  • klinisk arbeid
  • helseledelse
  • pasientsikkerhetsarbeid
  • kvalitetsforbedring
  • helsetjenesteutvikling
  • undervisning og fagutvikling

Fleksibel utdanning

Nevrosykepleie inngår i et fleksibelt studietilbud:

Merk at opptak til master og påbygg har søknadsfrist 1. mars. 

Målgruppe  

Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen.

 

Alle utdanninger innen