Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Årsstudium
Studietempo: Heltid
Oppstart: 14. august
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Trukket (primær)
  • Trukket (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 203667

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

1. februar 2023.

Om studiet

Studere musikk? Eit årsstudium i musikk er ei moglegheit for utvikling av di musikkinteresse, uansett kva musikalsk bakgrunn du har. Når du studerer musikk får du mellom anna undervisning og eigenutvikling på eit sjølvvalt hovudinstrument, moglegheit til å utvikle deg i samspel, musikkformidling og å lage musikk sjølv.

Kvifor studere musikk?

Eit årsstudium i musikk passar for deg som ynskjer å utvikle deg sjølv musikalsk, og deg som ynskjer å få eit ekstra undervisningsfag i grunnskulen. Studiet inneheld musikkdidaktikk og arbeidsmåtar som er aktuelle for grunnskule og andre musikkarenaer for barn og unge.

Med å studere musikk lærer du:

  • om øving og korleis du kan utvikle deg sjølv musikalsk
  • om samspel, komponering og arrangering
  • om lytting, musikkhistorie og musikkteori
  • å bruke musikkteknologiske verktøy
  • om ulike musikksjangrar
  • å legge til rette for musikkaktivitetar og musikkundervisning med barn og unge

Faglærarane på musikk på campus Stord har til saman brei kompetanse innanfor utøvande og teoretiske fag og arbeider tett på studentane.

Studiets oppbygging

Korleis er undervisninga?

Årsstudiet i musikk inneheld prosjektarbeid, praktisk undervisning og innføring i teoretiske sider ved faget. Når du studerer musikk får du individuell undervisning i hovudinstrumentet ditt gjennom heile året, og får utfalde deg i studio, konsertsal og gode øvingsrom på campus.

Vil du studere meir?

Årsstudium i musikk kan etter søknad innpassast i grunnskolelærerutdanningane, community arts og lærarutdanning i praktiske og estetiske fag ved HVL. Fullført årsstudium dannar grunnlag for vidare studium ved ulike utdanningsinstitusjonar nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med oss for meir informasjon.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Med musikkutdanning får du ein ettertrakta kompetanse som kan bli brukt i barne- og ungdomsskulen, i arbeid i det frivillige musikklivet eller i musikkprosjekt av ulike slag. Saman med lærarutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gjev årsstudiet undervisningskompetanse i musikk.

Alle utdanninger innen