Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
60
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2022:
  • Trukket (primær)
  • Trukket (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 203667

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Eit årsstudium i musikk er ei moglegheit for utvikling av di musikkinteresse, uansett kva musikalsk bakgrunn du har. Du får mellom anna undervisning og eigenutvikling på eit sjølvvalt hovudinstrument, moglegheit til å utvikle deg i samspel, musikkformidling og å lage musikk sjølv.

Årsstudiet i musikk inneheld prosjektarbeid, praktisk undervisning og innføring i teoretiske sider ved faget. Du får individuell undervisning i hovudinstrumentet ditt gjennom heile året, og får utfalde deg i studio, konsertsal og gode øvingsrom på campus.  

Eit årsstudium i musikk passar for deg som ynskjer å utvikle deg sjølv musikalsk, og deg som ynskjer å få eit ekstra undervisningsfag i grunnskulen. Studiet inneheld musikkdidaktikk og arbeidsmåtar som er aktuelle for grunnskule og andre musikkarenaer for barn og unge.

Du lærer: 

  • om øving og korleis du kan utvikle deg sjølv musikalsk
  • om samspel, komponering og arrangering
  • om lytting, musikkhistorie og musikkteori 
  • å bruke musikkteknologiske verktøy 
  • om ulike musikksjangrar
  • å legge til rette for musikkaktivitetar og musikkundervisning med barn og unge

Faglærarane på musikk på Stord har til saman brei kompetanse innanfor utøvande og teoretiske fag og arbeider tett på studentane.

Studiets oppbygging

Vil du studere meir?

Årsstudia inneheld ein didaktisk komponent og kan etter søknad innpassast i grunnskolelærerutdanningane ved HVL, og lærarutdanning i praktiske og estetiske fag. Fullført årsstudium dannar grunnlag for vidare studium ved ulike utdanningsinstitusjonar nasjonalt og internasjonalt. Ta kontakt med oss for meir informasjon.

Karrieremuligheter

Kva kan du jobbe med?

Med musikkutdanning får du ein ettertrakta kompetanse som kan bli brukt i barne- og ungdomsskulen, i arbeid i det frivillige musikklivet eller i musikkprosjekt av ulike slag. Saman med lærarutdanning eller praktisk pedagogisk utdanning (PPU) gjev årsstudiet undervisningskompetanse i musikk.

Alle utdanninger innen