Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Pris:

15000

Studietempo: Deltid

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. mars 2023.

Om studiet

Med videreutdanning i lungesykepleie kvalifiserer du til å utøve spesialsykepleie til pasienter med lungesykdommer og pasienter med respiratoriske problemer forårsaket av andre sykdommer eller skader.

Hvorfor studere lungesykepleie?

Stadig nye behandlingsmetoder og teknologiske nyvinninger krever spesialisering på ulike nivå i helsetjenesten. Dette medfører store utfordringer og krever kunnskap, samarbeid og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i helsetjenestene.

God fagutøvelse krever evne til å integrere tilgjengelig kunnskap fra forsking med erfaringsbasert kunnskap, kombinert med brukerkunnskap. Dette studiet har som mål å videreutvikle handlingskompetanse innen lungesykepleie.

Videreutdanningen gjør deg godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid.

Hva lærer du ved å studere lungesykepleie?

Ved å studere lungesykepleie får du spesialkompetanse i

 • klinisk arbeid
 • helseledelse
 • pasientsikkerhetsarbeid
 • kvalitetsforbedring
 • helsetjenesteutvikling
 • undervisning og fagutvikling

Målgruppe

Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen.

Lungesykepleie inngår i et fleksibelt studietilbud:

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig grunn til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt
 • Personlig utvikling
 • Muligheter for nettverksbygging
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

Opptakskrav