Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studietempo: Deltid
Oppstart: 4. september
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Med videreutdanning i lungesykepleie kvalifiserer du til å utøve spesialsykepleie til pasienter med lungesykdommer og pasienter med respiratoriske problemer forårsaket av andre sykdommer eller skader.

Hvorfor studere lungesykepleie? 

Stadig nye behandlingsmetoder og teknologiske nyvinninger krever spesialisering på ulike nivå i helsetjenesten. Dette medfører store utfordringer og krever kunnskap, samarbeid og koordinering for å oppnå kvalitet, trygghet og tilgjengelighet i helsetjenestene.

God fagutøvelse krever evne til å integrere tilgjengelig kunnskap fra forsking med erfaringsbasert kunnskap, kombinert med brukerkunnskap. Dette studiet har som mål å videreutvikle handlingskompetanse innen lungesykepleie. 

Videreutdanningen gjør deg godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid.

Hva lærer du ved å studere lungesykepleie? 

Ved å studere lungesykepleie får du spesialkompetanse i

  • klinisk arbeid
  • helseledelse
  • pasientsikkerhetsarbeid
  • kvalitetsforbedring
  • helsetjenesteutvikling
  • undervisning og fagutvikling

Fleksibel utdanning

Lungesykepleie inngår i et fleksibelt studietilbud:

Merk at opptak til master og påbygg har søknadsfrist 1. mars. 

Målgruppe  

Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen. 

 

Alle utdanninger innen