Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Master, 2 år
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Er du sykepleier og ønsker å jobbe med mennesker med hjertesykdommer? Da kan du ta mastergrad i klinisk sykepleie med kardiologisk sykepleie som spesialitet.

Hvorfor studere kardiologisk sykepleie? 

Mer enn 60 % av befolkningen blir i løpet av livet rammet av hjertesykdom. Hjerte-kar lidelser er dominerende i sykdomsbildet i befolkningen. Fagfeltet er bredt, pasientgruppen stor, og kompleks helsesvikt i flere aldersgrupper gjenspeiler behov for kvalifisert sykepleie. 

Ved fullført mastergradsutdanning i klinisk sykepleie med spesialisering i kardiologisk sykepleie, oppnår du kompetanse til å kombinere klinisk erfaring og ekspertise med beste tilgjengelig kunnskap fra forskning, for å kunne gi oppfølging og behandling av høy faglig kvalitet. 

Du kan studere kardiologisk sykepleie på deltid ved campus Bergen

Kardiologisk sykepleie er en del av masterprogrammet innen klinisk sykepleie som har klinisk fagledelse som felles, overordnet perspektiv. Utdanningen har som mål å utdanne sykepleiere som kombinerer klinisk spesialkompetanse og analytisk kompetanse, og som kan gjøre selvstendige, forskningsbaserte vurderinger og avgjørelser i komplekse situasjoner

Helsetjenesten trenger flere sykepleiere med spesialkompetanse innen klinisk arbeid, og som kan ta initiativ og delta aktivt i faglig utviklingsarbeid, undervisning, forskning og helseledelse.

Studiets oppbygging

Praksis

Du kan ta master i klinisk sykepleie med kardiologisk sykepleie som spesialitet i Bergen, men det kan bli aktuelt med praksis utenfor nærregionen.

Innhold i studiet

Arbeidsformene veksler mellom forelesinger, seminar, gruppeaktivitet og problemløsning relatert til praksisnære problemstillinger. Vi legger vekt på å øve opp evnen til kritisk refleksjon over sammenhenger mellom teoretiske perspektiv og utøving av faget. Du vil også få trening i å formidle kunnskap, både skriftlig og muntlig.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Som utvekslingsstudent i utlandet får du internasjonal erfaring og møter studenter fra hele verden.

Vi har utvekslingsavtaler knyttet til ulike Nordplus-nettverk, og har samarbeidsavtaler med institusjoner i Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Litauen. Det er også utvekslingsavtaler med institusjoner i Etiopia, Canada, Belgia.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med? 

Med master i kardiologisk sykepleie kan du jobbe

  • i kommune- og spesialisthelsetjenesten
  • som spesialsykepleier i sykehus på medisinske og kirurgiske avdelinger
  • ved rehabiliteringsenheter
  • i primærhelsetjenesten og innenfor andre relevante helsetjenestetilbud.
  • bidra til forbedring og utvikling av helsetjenestetilbudet til hjertepasienter, og delta i forskning. 

Du blir også kvalifisert til å veilede og undervise helsepersonell, og får kompetanse til å være en pådriver for kunnskapsbasert fagutvikling.

Alle utdanninger innen