Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Pris:

34000

Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

17. mars 2023.

Om studiet

Profesjonell veiledning med god kvalitet

Gjennom studiet vil du få kunnskap om hvordan du i veiledning kan møte veisøkere i valgprosesser, overganger og tilrettelegge for karrierelæring. Dette vil relateres til ulike målgrupper, veiledningsmetodikk, samt utvikling og koordinering av karriereveiledningstjenester. Dette vil også relateres til hva som påvirker karrierelæring- og valg. Studiet tar utgangspunkt i at karriereveiledning og karrierelæring skjer i et livslangt perspektiv og som del av en kontekst.

Profesjonell veiledning av god kvalitet, vil kunne bidra til å gi veisøker gode rammer for læring, utvikling og deltakelse i utdanning- og arbeidsliv, samt redusere frafall og utenforskap. Studiet legger opp til at studentene skal bli tryggere og mer profesjonelle i karriereveilederrollen. Videre tar emnene i videreutdanningen utgangspunkt i sentral teori om karriereveiledning og nasjonale anbefalinger om kvalitet i karriereveiledning.

Tematisk er studiet bygget opp slik at studentene på emne 1 får kjennskap og introduksjon til sentrale teorier og prinsipper karriereveiledning, karrierelæring og karriereutvikling. Emne 2 fokuserer på utvikling og koordinering av karriereveiledningstjenester for å støtte opp under kvalitetsutvikling og profesjonalisering. Gjennom begge emner vektlegges forståelse av karriereveiledningens betydning på både individ- og samfunnsnivå.

Studiets oppbygging

Praktisk informasjon

Opptakskrav

Fullført profesjonsutdanning eller bachelorgrad (minimum 180 studiepoeng)

Studietypenummer: 9013

Karrieremuligheter

Et studium som gjør deg tryggere i jobben

På studiet møter du andre veiledere og får et større nettverk som du kan dra nytte av i jobbsammenheng. Studiearbeidet kan knyttes til egen veiledningspraksis.

De som har tatt studiet melder tilbake at de har blitt tryggere i jobben, at de er sikrere på kvaliteten av karriereveiledningen de gir, at de har fått et bredere sett arbeidsmetoder og at de er blitt viktigere i den organisasjonen de jobber.

Alle utdanninger innen