Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Pris:

34000

Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 18. august
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

2. desember 2022.

Om studiet

Karriereveiledning er et fagfelt i vekst som det er stor interesse for. Du vil gjennom studiet utvikle solid kunnskap i faget og rollen du har som karriereveileder. Målgruppen for studiet er karriereveiledere i skolen og andre sektorer, lærere som underviser i Utdanningsvalg på ungdomstrinnet og de som ønsker å bli karriereveiledere.

Profesjonell veiledning med god kvalitet

Du vil i studiet få kunnskap om hva som påvirker karrierevalg og hvordan du gjennom veiledning kan hjelpe veisøkere i valgprosesser og overganger. Dette relateres både til individuell veiledning, gruppeveiledning, samarbeid og koordinering av karriereveiledningstjenester.  
 
Studiet tar utgangspunkt i at karriereveiledning og karrierelæring skjer i et livslangt perspektiv. Profesjonell veiledning med god kvalitet, vil kunne bidra til å gi veisøker gode rammer for læring, utvikling og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, samt bidra til økt gjennomføring i utdanningssystemet. Studiet tar utgangspunkt i sentral teori om karriereutvikling, karrierevalg og veiledning, samt nasjonale og internasjonale styringsdokumenter. 

Studiets oppbygging

Hvordan er studiet lagt opp?

Studiet er nett- og samlingsbasert. Det gjennomføres tre studiesamlinger per semester. I tillegg jobbes det i studiegrupper og individuelt mellom samlingene.  

Samlingsdatoer høsten 2022

  • 18.-19. august 
  • 15.-16. september 
  • 20.-21. oktober 

Karrieremuligheter

Et studium som gjør deg tryggere i jobben

På studiet møter du andre veiledere og får et større nettverk som du kan dra nytte av i jobbsammenheng. Studiearbeidet kan knyttes til egen veiledningspraksis. 

De som har tatt studiet melder tilbake at de har blitt tryggere i jobben, at de er sikrere på kvaliteten av karriereveiledningen de gir, at de har fått et bredere sett arbeidsmetoder og at de er blitt viktigere i den organisasjonen de jobber. 

Alle utdanninger innen