Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Pris:

15000

Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. mars 2023.

Om studiet

Med videreutdanning i infeksjonssykepleie og smittevern vil du kunne delta aktivt i behandling av infeksjonspasienter. Du får også kunnskap om å veilede pasienter, pårørende og medarbeidere om infeksjonssykdommer med eller uten risiko for smittespredning.

Hvorfor studere infeksjonssykepleie og smittevern?

Pasienter som behandles i sykehus og sykehjem har alltid en risiko for å få en helsetjenesteassosiert infeksjon og/eller bli kolonisert med resistente bakterier under oppholdet. I et samfunnsperspektiv vil alvorlige utbrudd av smitteførende agens eller utbrudd av resistente bakterier i helsetjenesten understøtte behovet for god beredskap innen smittevern.

Hva lærer du ved å studere infeksjonssykepleie og smittevern?

Videreutdanning i infeksjonssykepleie og smittevern gjør deg spesielt godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid. Du får spesialkompetanse i

 • klinisk arbeid
 • helseledelse
 • pasientsikkerhetsarbeid
 • kvalitetsforbedring
 • helsetjenesteutvikling
 • undervisning og fagutvikling

Målgruppe

Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen.

Infeksjonssykepleie og smittevern inngår i et fleksibelt studietilbud:

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring er en viktig grunn til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler som etter- og videreutdanning kan gi:

 • Ny oppdatert faglig kunnskap
 • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde eller et helt nytt fagfelt
 • Personlig utvikling
 • Muligheter for nettverksbygging
 • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger
 • Muligheter for opprykk i stillingskategori
 • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb

Opptakskrav