Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Studieform: Nettstøttet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Oppstart: 4. september
Studiepoeng:
60

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

24. april 2024.

Om studiet

Med videreutdanning i infeksjonssykepleie og smittevern vil du kunne delta aktivt i behandling av infeksjonspasienter. Du får også kunnskap om å veilede pasienter, pårørende og medarbeidere om infeksjonssykdommer med eller uten risiko for smittespredning.

Hvorfor studere infeksjonssykepleie og smittevern? 

Pasienter som behandles i sykehus og sykehjem har alltid en risiko for å få en helsetjenesteassosiert infeksjon og/eller bli kolonisert med resistente bakterier under oppholdet. I et samfunnsperspektiv vil alvorlige utbrudd av smitteførende agens eller utbrudd av resistente bakterier i helsetjenesten understøtte behovet for god beredskap innen smittevern.

Hva lærer du ved å studere infeksjonssykepleie og smittevern? 

Videreutdanning i infeksjonssykepleie og smittevern gjør deg spesielt godt kvalifisert for kombinerte stillinger som omfatter både klinisk arbeid og praksisnært utviklingsarbeid. Du får spesialkompetanse i

  • klinisk arbeid
  • helseledelse
  • pasientsikkerhetsarbeid
  • kvalitetsforbedring
  • helsetjenesteutvikling
  • undervisning og fagutvikling

Fleksibel utdanning

Infeksjonssykepleie og smittevern inngår i et fleksibelt studietilbud:

Merk at opptak til master og påbygg har søknadsfrist 1. mars. 

Målgruppe  

Sykepleiere med norsk autorisasjon som har minst to års yrkeserfaring etter autorisasjonen. 

 

Alle utdanninger innen