Fakta

Sted:
Stord
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Vil du lære hvordan kunstfagene kan bidra til å skape samfunnsengasjement og personlig vekst? Vil du bli en aktør som påvirker utviklingen av inkluderende lokalsamfunn? Da er Community Arts en utdanning for deg!

Det blir ikke tatt opp studenter til programmet for 2024.

Hvorfor studere Community Arts?

I dette studiet får du fordype deg i egen kunstnerisk utvikling, samtidig som du oppnår innsikt i og adgang til nye nasjonale og internasjonale kunstarenaer. Du lærer metoder for å berike lokalmiljøer og individer gjennom kunstaktiviteter, og i løpet av studiet bygger du opp en portefølje av kunstneriske arbeider.

Community Arts er et utøverbasert, samfunnsfokusert, tverrkunstfaglig og internasjonalt studium. Undervisningen foregår på engelsk. 

campus på Stord får du tilgang til gode fasiliteter som øvingsrom, lydstudio, kunstverksteder og danserom. Campusen er intim og kompakt, ligger i naturskjønne omgivelser og er et godt sted for å konsentrere seg om studier og egenutvikling. Med kort reiseavstand til Bergen (to timer) og Haugesund (én time) er Stord også nært et bredt spekter av kulturelle opplevelser og profesjonelle kunstfagmiljøer.

Gjennom studiet får du:

 • Sosial inkludering gjennom kunstaktiviteter
 • Utvikling av egen kunstnerisk praksis
 • Praksiserfaringer
 • Sosialt og forretningsmessig entreprenørskap
 • Internasjonalt studentmiljø
 • Kraften i kunstfagene

Studiets oppbygging

Innhold i studiet

 • I første studieår får du en innføring i visuell kunst, musikk og dans.

 • I andre studieår velger du fordypning i en av disse kunstartene. Du får god faglig kompetanse til å kunne arbeide sammen med andre i kunstneriske prosjekter. Det er anbefalt at du har erfaring med utøving innen visuell kunst, musikk eller dans. Vi tar forbehold om at et visst antall studenter må velge hver kunstart for at alle fordypningene kan starte opp i andre studieår. I andre studieår er det også muligheter for utveksling.

 • Det tredje året går du dypere inn i Community Arts og gjennomfører ditt eget bachelorprosjekt.

Studiet er et fulltidsstudium med obligatoriske læringsaktiviteter i alle moduler som i stor grad består av praktiske oppgaver. Undervisningen foregår på engelsk. Skriftlige tekster kan leveres på engelsk eller skandinaviske språk. Noe undervisning vil foregå digitalt.

Praksis

Feltarbeid og praksisperioder er en sentral del av studiet. Studiet er designet for å gi deg som student en allsidig erfaring, som vil gjøre deg i stand til å lede og delta i kunstprosjekter i ulike lokalsamfunn. Praksisperiodene gir en naturlig progresjon fra å være observatør til å planlegge og lede aktiviteter på egen hånd. De vil utvikle seg i lengde fra to uker i første studieår til ti uker i tredje studieår.

Å gjøre avtaler om praksisopphold er en viktig del av treningen. HVL hjelper deg i gang i første semester og må senere godkjenne alle foreslåtte praksissteder og assisterer med avtalemaler som grunnlag for praksisperioden.

Utveksling

Grip muligheten! I andre studieår kan du dra på utveksling. 

Videre studier etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i community arts kan du søke deg inn på følgende masterutdanninger på HVL:

Du er også kvalifisert for et bredt utvalg av masterstudier innenlands og utenlands.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

 • Søkere utenfor Norden må også dokumentere at de dekker krav om engelsk i henhold til GSU-listen

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

En bachelorgrad i Community Arts vil kvalifisere deg til å jobbe med barn, ungdommer og voksne i et bredt perspektiv – både i lokale, nasjonale og internasjonale sammenhenger:

 • Egenutviklede virksomhetsideer (profit/non-profit)
 • Samfunnskontaktavdelinger i profesjonelle kunstorganisasjoner som for
  eksempel dansekompanier, museer, gallerier, festivaler og symfoniorkestre
 • Non-profit-organisasjoner med allmennyttig formål (for eksempel for handicappede, aktiviteter for flyktninger, innen rusrehabilitering)
 • Administrasjon innen kunst- og kunstopplæringsorganisasjoner
 • Samfunnshus/bydelshus og kulturhus
 • SFO/Aktivitetsskole
 • Kulturskoler – både offentlige og private og skoler

Alle utdanninger innen