Fakta

Sted:
Bergen
Stord
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studiepoeng:
180

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Er du fascinert av kunstfagene? Vil du lære hvordan kunstfagene kan bidra til å skape samfunnsengasjement og personlig vekst? Vil du bli en aktør som påvirker utviklingen av inkluderende lokalsamfunn?

Velkommen til et utøverbasert og samfunnsfokusert tverrkunstfaglig internasjonalt bachelorstudium: Community Arts!

Velg din spesialiseringsprofil blant:

 • Musikk
 • Visuell kunst
 • Dans

- og få innføring i de andre kunstartene gjennom studiet for å kunne arbeide godt sammen med andre artister i tverrkunstneriske prosjekter.

Fordyp deg i egen kunstnerisk utvikling samtidig som du oppnår innsikt i og adgang til nye nasjonale og internasjonale kunstarenaer. Du vil også lære metoder for å berike lokalmiljøer og individer gjennom kunstaktiviteter. I løpet av studiet bygger du opp en portefølje av kunstneriske arbeider.

I studiet kombineres:

 • Praksiserfaringer
 • Sosialt og forretningsmessig entreprenørskap
 • Sosial inkludering gjennom kunstaktiviteter
 • Internasjonalt studentmiljø
 • Kraften i kunstfagene


Studiet er et fulltidsstudium med obligatoriske læringsaktiviteter i alle moduler. Det undervises på engelsk av hensyn til utenlandske studenter. Noe undervisning vil foregå digitalt – både synkront og asynkront.

Danse-spesialiseringen vil foregå i BergenMusikk- og visuell kunst-spesialiseringen vil foregå på Stord med tilgang på gode øvingsrom og verksteder.

Praksis

Studiet er designet for å gi deg som student en allsidig erfaring, som vil gjøre deg i stand til å arbeide som community artist/samfunnskunstner på forskjellige arenaer. Feltarbeid og praksisperioder i ekte kontekster er sentrale elementer. Praksisperiodene gir en naturlig progresjon fra å være observatør til å planlegge og lede aktiviteter på egen hånd. De vil utvikle seg i lengde fra to uker i første år til 10 uker i tredje år.

Å gjøre avtaler om praksisopphold er en viktig del av treningen. HVL hjelper deg i gang i første semester og må seinere godkjenne alle foreslåtte praksissteder og assisterer med avtale-maler som grunnlag for praksisperioden.

Studiets oppbygging

Vil du studere mer?

Etter fullført bachelorstudium i community arts er du kvalifisert for et bredt utvalg av masterstudier i Norge og i utlandet.

Opptakskrav

Søk ved å sende enn dokumentasjon/digital portefølje som viser hva du kan innen din valgte fordypning og et essay om din motivasjon for dette studiet. Bruk den røde søknadsknappen.

Karrieremuligheter

Hva kan du jobbe med?

En bachelorgrad i community arts vil kvalifisere deg til å jobbe med barn, ungdommer og voksne i et bredt perspektiv – både i lokale, nasjonale og internasjonale sammenhenger:

 • Samfunnshus/bydelshus
 • Samfunnskontaktavdelinger i profesjonelle kunstorganisasjoner som for eksempel dansekompanier, museer, gallerier, festivaler og symfoniorkestre
 • Non-profit-organisasjoner med allmennyttig formål (for eksempel for handicappede, aktiviteter for flyktninger, innen rus-rehabilitering)
 • Administrasjon innen kunst- og kunstopplæringsorganisasjoner
 • SFO/Aktivitetsskole
 • Kulturskoler – både offentlige og private og skoler (bør ta "Praktisk pedagogisk utdanning" (PPU) i tillegg)
 • Egenutviklede virksomhets-ideer (profit/non-profit)

Alle utdanninger innen