Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Høyere nivå
Pris:

8500

Studieform: Nettstudium
Studietempo: Deltid
Oppstart: 19. september
Studiepoeng:
7.5

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

11. april 2022.

Om studiet

Systematiske tilbakemelding fra brukeren på behandling og oppfølging kan gi bedre og mer tilpassede tjenester. På dette studiet lærer du om hvordan du kan bruke tilbakemeldingsverktøy i ditt arbeid.

Utdanningen gir inngående kunnskap og en fordyping i bruk at tilbakemeldinger i samtaler med enkeltpersoner, par, familier og organisasjoner.

Tilbakemeldingsverktøy er en viktig del av arbeidet i de fleste helse- og sosialtjenestene i dag. Feedbackinformerte tjenester er arbeidsformer som innebærer at hjelperen skaffer seg systematisk og kontinuerlig tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen og oppfølgingen passer og virker. Formålet er å kunne tilpasse og forbedre hjelpen underveis.

Emnet bygger på forskningsbasert kunnskap om bruk av feedbackinformerte tilbakemeldingsverktøy i samtaler med enkeltpersoner, par, familier og organisasjoner.

Emnet bidrar også til utvikling av selvrefleksivitet og terapeutisk kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV532 Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler.

Hvordan er undervisningen?

Vi bruker studentaktive læringsformer som gruppearbeid og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner, transkripsjoner og video benyttes også.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er åpent. Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for deg som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge du oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Målgrupper

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstenesten, politietaten, sosialfaglige kontekster og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Datoer for samlinger 2022

  • 19. september
  • 3. oktober
  • 17. oktober
  • 31. oktober 
  • 14. november

Alle samlingene er digitale. 

Opptakskrav

Bachelorgrad innan helse- og sosialfagleg, psykologiske eller pedagogiske fag, eller tilsvarande.

Det er i tillegg krav om 2 års relevant praksis etter endt utdanning. Deltid omregnes til heiltid.

Søknadskode: 2763