Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Enkeltemne
Oppstart: 2. oktober
Studiepoeng:
7.5

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

9. mars 2023.

Om studiet

Systematiske tilbakemeldinger fra brukeren når det kommer til behandling og oppfølging kan gi bedre og mer tilpassede helsetjenester. I dette studiet lærer du om hvordan du kan bruke tilbakemeldingsverktøy i ditt arbeid.

Hvorfor studere Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler?

Tilbakemeldingsverktøy er en viktig del av arbeidet i de fleste helse- og sosialtjenestene i dag. Feedbackinformerte tjenester er arbeidsformer som innebærer at hjelperen skaffer seg systematisk og kontinuerlig tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen og oppfølgingen passer og virker. Formålet er å kunne tilpasse og forbedre hjelpen underveis.

Hva lærer du?

Utdanningen gir inngående kunnskap og en fordyping i bruk av tilbakemeldinger i samtaler med enkeltpersoner, par, familier og organisasjoner.

Emnet bygger på forskningsbasert kunnskap om bruk av feedbackinformerte tilbakemeldingsverktøy i samtaler med enkeltpersoner, par, familier og organisasjoner.

Emnet bidrar også til utvikling av selvrefleksivitet og terapeutisk kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Her kan du lese mer om emnet MARV532 Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler.

Målgruppe

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstjenesten, politietaten, sosialfaglige kontekster og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.

Opptakskrav

  • Bachelorgrad innan helse- og sosialfag, psykologiske eller pedagogiske fag.
  • Minst 2 års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.

Søkjarar med anna relevant utdanning kan bli vurdert for opptak.

Søknadskode: 2765

Korleis søke
Trykk på "Søk Studieplass" for å logge inn i søknadsweb.
Legg inn personalia. 
Vel opptak «Vidareutdanning og halvtårsstudium», deretter «Master/vidareutdanning i helse- og sosialfag haust 2023».
Vel "Frittståande emne i Familieterapi og relasjonelt arbeid" frå nedtrekksmenyen og trykk på "Legg til" før du sender inn søknaden.

Sjølve emnevalet gjer du i studentweb innan 1. september.

Vi tek forbehold om at nok studentar må søke om opptak for at studiet skal starte opp.