Fakta

Sted:
Bergen
Studietype:
Enkeltemne
Studiepoeng:
7.5

Informasjon er oppdatert av Høgskulen på Vestlandet

.

Om studiet

Systematiske tilbakemeldinger fra brukeren når det kommer til behandling og oppfølging kan gi bedre og mer tilpassede helsetjenester. I dette studiet lærer du om hvordan du kan bruke tilbakemeldingsverktøy i arbeidet ditt.

Hvorfor studere Bruk av tilbakemeldingsverktøy i samtaler?

Tilbakemeldingsverktøy er en viktig del av arbeidet i de fleste helse- og sosialtjenestene i dag. Feedbackinformerte tjenester er arbeidsformer som innebærer at hjelperen skaffer seg systematisk og kontinuerlig tilbakemelding fra brukerne på hvordan behandlingen og oppfølgingen passer og virker. Formålet er å kunne tilpasse og forbedre hjelpen underveis.

Hva lærer du?

Utdanningen gir inngående kunnskap og en fordyping i bruk av tilbakemeldinger i samtaler med enkeltpersoner, par, familier og organisasjoner.

Emnet bygger på forskningsbasert kunnskap om bruk av feedbackinformerte tilbakemeldingsverktøy i samtaler med enkeltpersoner, par, familier og organisasjoner.

Emnet bidrar også til utvikling av selvrefleksivitet og terapeutisk kompetanse i egen yrkesrolle. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Les mer om hva du lærer i emneplanen.

Målgruppe

Studiet passer for fagpersoner og ledere i helse- og velferdstjenesten, politietaten, sosialfaglige kontekster og organisasjoner innen trossamfunn, ledelse og pedagogiske virksomheter.