Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 10
Søknadskode (SO): 223285

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

3. februar 2024.

Om studiet

Årsstudium i samfunnskunnskap er identisk med første året i Bachelor i samfunnsutvikling ved Høgskulen i Volda. Sentrale tematikkar vil vere: Berekraftig samfunnsutvikling og planlegging på lokalt og regionalt nivå. Governance/styring; demokratiutøving, styringssystem og samstyring. Prosesskompetanse; prosjektarbeid, kommunikasjon og samhandling Årsstudiet skal gi deg grunnleggande kunnskap om samspelet mellom politikk, økonomi, sentrale rettsområde og samfunnsplanlegging som verktøy for ei berekraftig samfunnsutvikling.

Undervisningsopplegg

Gjennom studiet vil du møte varierte arbeids- og vurderingsformer, med både ulike studentaktive undervisningsformer, rettleiing, praksis, skriftleg arbeid og ekskursjonar.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 285

Anbefalt forhåndskunnskap