Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

.

Om studiet

Studieprogrammet gir en innføring i grunnleggende statsforfatningsrettslige problemstillinger, og er rettet mot personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i offentlig forvaltning.Emnet egner seg også for personer i privat sektor som har behover for kunnskaper om de konstitusjonelle rammer for offentlig myndighetutøvelse.Studiet har ei studieavgift på kr 5 000, i tillegg til semesteravgift., full_html

Studiet skal gi studentane:Kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klageFerdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkretGenerell kompetanse til å kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andreLes meir i emneplan her, full_html

Undervisningsopplegg

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane., basic_html

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Søk 1. november. Søknadskode: 4018

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen