Offentleg rett 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Offentlig rett 1 gir en innføring i juridisk metode og sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger knyttet til offentlige organers myndighetsutøvelse. Emnet vil egne seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i, offentlig forvaltning. Emnet egner seg også for personer i privat sektor som har behov for kunnskaper om rettsregler som styrer offentlig myndighetutøvelse. Studieavgift kr 4.000,-

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Studenten skal, etter å ha gjennomført emnet, ha kunnskap om: rettskildefaktorer, tolkning av regler og regelharmonisering (regelkollisjoner) kompetanse, kompetansegrunnlag og virkninger av kompetanseoverskridelser pliktnormer (regler gitt av det offentlige om hva borgerne skal tåle, gjøre eller unnlate) Studenten skal lære å kunne analysere og drøfte rettslige problemstillinger. Studenten får også trening i rettsanvendelse og i teoretiske fremstilling av rettslige begreper Etter å ha fullført emnet skal studenten kunne utføre enkel saksbehandling knyttet til sentrale forvaltningsrettslige problemstillinger og offentlige organers myndighetsutøvelse.  

Undervisningsopplegg

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i emneplanen.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 3921

Lignende utdanninger