Offentleg rett 1 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Offentlig rett har som mål å gi innføring i selvstendig juridisk tenking, i tillegg til å gi innsikt i en del hovedregler innenfor offentlig rett. Det blir lagt vekt på å gi studentene trening i bruk av rettsregler. Studiet vil egne seg for personer som arbeider i, eller tar sikte på å arbeide i, offentlig forvaltning. Emnet egner seg også for personer i privat sektor som har behov for kunnskaper om de konstitusjonelle rammer for offentlig myndighetsutøvelse. 

Studienivå

Lavere nivå

Studiepoeng

15

Semester

1

Om studiet

Studiet skal gi studentane: Kunnskaper om innholdet av sentrale rettslige begreper som tolkning av rettsregler, kompetanse, delegasjon, ugyldighet og klage Ferdigheter i form av å kunne finne frem relevante rettskildefaktorer og tolke og anvende dem generelt og konkret Generell kompetanse til å kunne identifisere teoretiske og praktiske rettslige problemstillinger og redegjøre for dem overfor andre Les meir i emneplan her

Undervisningsopplegg

Undervisninga er nettbasert med utlegging av nettleksjonar, innlevering av oppgåver og aktivitet på ulike diskusjonsfora. E-læringssystemet Canvas vert nytta. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4017

Lignende utdanninger