Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

.

Om studiet

Studiet er eit vidareutdanningstilbod for lærarar som har lite eller ingen naturfag i si tidligare utdanning. Gjennom studiet skal studenten tileigne seg eit fagleg og fagdidaktisk grunnlag for å kunne planlegge, organisere, tilpasse, gjennomføre og evaluere ulike læreprosessar i naturfag for elevar i grunnskulen. Studenten skal få kompetanse til å undervise naturfag i dagens skule, samstundes som studenten skal kunne vere med å utvikle og forme naturfaget i framtida.

Vidareutdannninga er sett saman av 2 emne på 15 studiepoeng: Naturfag 1 - Biologi og geofag (5-10) Naturfag 1 - Fysikk og kjemi (5-10)

Undervisningsopplegg

Hovuddelen av teoriundervisninga er nettbasert. Det er obligatorisk frammøte til all praktisk undervisning, som omfattar to samlingar pr. semester á 3 dagar,

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Lokalt opptak. Søknadskode: 4154

Anbefalt forhåndskunnskap

Fullført lærarutdanning

Alle utdanninger innen