Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
15

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

.

Om studiet

Studiet er spesielt retta mot tilsette i offentleg sektor, men høver også for folkevalde, journalistar og andre som ynskjer kompetanse og innsikt i dette saksfeltet. Vi har dyktige forelesarar frå kommunar som kjenner fagfeltet svært godt. Studiet gir relevant kunnskap som er etterspurd i offentleg sektor.

Studieprogrammet gir kompetanse i økonomisk styring og styringsreiskapar i kommunar. Studentane får kunnskapar om regelverk, rammevilkår og rutinar, til dømes i samband med økonomiplan, årsbudsjett, rekneskap og årsmeldingar. Les meir om emnet her

Undervisningsopplegg

Undervisninga er lagt opp med leksjonar, diskusjonsforum, oppgåveinnlevering, kommunikasjon på e-læringsverktyet Canvas. Endeleg vurdering i emnet skjer på grunnlag av ei heimeoppgåve.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Søk 1. november. Søknadskode: 4016

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen