Historie favoritt ikon

Universitet og høgskole
Bachelor i Historie frå Høgskulen i Volda har som mål å gi deg eit historisk perspektiv på vårt mangfaldige notidssamfunn, lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. Du får kompetanse til å forstå samanhengar og utvikling over tid og byggje opp ei reflektert haldning til eiga samtid. Historieudanninga kvalifiserer for ulike yrke innanfor formidling, kultur og internasjonalt arbeid.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Som student ved bachelor i Historie skal du opparbeide kunnskapar om norsk og internasjonal oversynshistorie frå år 300 og fram til i dag. I tillegg kan du velje å fordjupe deg i blant anna globalhistorie, norsk kysthistorie, identitetar, og nasjonar og regionar i Spania.

Undervisningsopplegg

Undervisninga i historie er organisert som forelesingar og seminar, og nokre av emna på fordjupingsnivået har nettbasert undervisning. Første studieåret vil du få vere med på ein studietur til Roma over fem dagar, med innlagt undervisning. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Informasjon om opptak

Søknadstype: Samordna opptak. Søknadskode: 223 481

Utveksling

Som student ved bachelor i Historie kan du ta eit eller to semester i utlandet. Vi tilrår blant anna våre samarbeidsinstitusjonar i Australia, Irland, Tyskland og USA.

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2017

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

223481