Fakta

Lærested:
Sted:
Høgskulen i Volda
Studietype:
Årsstudium
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 223179

Informasjon er oppdatert av Høgskulen i Volda

23. august 2023.

Om studiet

Årsstudium i historie gir deg ei grunnleggande innføring i norsk og internasjonal historie frå tidleg mellomalder og fram til i dag. Studiet gir viktig kompetanse for blant anna lærarar, journalistar og kulturarbeidarar.

Ved årsstudium i Historie skal du opparbeide deg kunnskapar i norsk og internasjonal oversynshistorie frå år 300 og fram til år 2000. Studiet er godkjent som undervisningsfag i skulen og som tilleggsutdanning for lærarar i høve til reglane om lønnsopprykk og adjunktkompetanse.

Undervisningsopplegg

Undervisninga i oversynsemna er organisert som førelesingar og seminar, medan nokre av fordjupingsemna har nettbasert undervisning. Les om vurderingsordningar og eksamen i studie- og emneplanane.

Opptaksinformasjon

Søknadstype: Stengt for søking. Søknadskode: 223 179

Anbefalt forhåndskunnskap

Alle utdanninger innen